Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr
MAM JOWÃW JÕ KÀHHÔC
Ỹhỹ, pê Jowãw pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ. Ne pê mam cupê tep pro catê, pê Jeju ihkôt ipa catê na ahna ahwỳ. Pê caku crê kam Jeju kôt ipa, ne cute amji kam hapac xà cunea na hõmpu. Ne ramã ihwej tu kam ri cutepjê cunea kam Jeju na mehkwỳ mã ihkàhhôc ita hôc, ne ihkujahêc. Na ri hõ kàhhôc ita japrỳ te Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Cunea Wỳr, Mam Jowãw Jõ Kàhhôc (1 Jowãw).
Ne pom cu me mam ihkàhhôc cahyt ita kam ri cute me pamã, pahte me ampo kên ton, neahna amji to me papimxur nare, ne hirãa pê Pahpãm mã pahte ahna me amji jarẽn to me pamã hahkre. Ne hanea ne jũ mã me pahte me, ne me papêPahpãm tekjê na pahte me amji jahkre pej to me pamã hahkre. Ne hanea ne cute me pahkwỳ me, me pamã ajpẽn kĩnti to me pamã hahkre.
1
Jowãw te Jeju pupun na amji jarẽn xà
Jowãw 1.1-4
Hàpà me ikwỳ pê Jeju na mehkwỳ, ipê Jowãw pê mam Jeju kôt me ipa catêjê atajênõ. Ne pa wa ha me amã ihhôc ne ihkujate. Ỹhỹ, wa ha me amã ramã rỳ pêa mã pjê ton xwỳjrea na jũm ipa ata jarẽ, ne ahna ihhôc. Ne jũm ita pê me pamã pahte amji kam me pajapac xàjõr catê. Ne cupê Pahpãm te amji kam hapac xà xakat. Ne cupê me pamã Pahpãm to ipipẽ catê. Cwỳrjapê ri haprỳ pê “Pahpãm Jĩa Jarkwa”. Ne por jũm ata pê jũm nare, he cupê Jeju Crixtô. Pê hũmrea na amji to, nepjê wỳr wrỳ, pê wa ihkôt me ipa catêjê me, meijapac jĩa to me kampa, ne me ito jĩa to ajco me hõmpu, ne mehkôpĩ, ne itỳj me ijũhkra to ajco mehcupê.
Ỹhỹ, Jeju mam Pahpãm cahê na ihkrĩ, ne cupê Pahpãm Jĩa Jarkwa, ne cupê me pamã côjkwa pĩn Pahpãm te amji kam hapac xà to ipipẽ catê, ne pêwa cute me cumã to ipipẽ na hõmpua na, wa me amãharẽn to mõ. Ne taa mã ri Pahpãm cahê na pahte amji to me papijapar rohnỳtti mã na me pahto. Ne ampo na mã wa me amã Jeju jarẽn to ipa to hane? Nee mã ampo na nare. Imã me ate Jeju me Pahpãm pê Hũm me, me ajpẽn to ikwỳ nõ na meato prãmte hajỹar, pom pê wa ipê hõ ikwỳ nõ he. Ita na cu ha me pahcunea Jeju me ajpẽn kam me pahhônco ita na me papa. Ate me ijõ kàhhôc ita cahyt ne mempar, cu ajpẽn kam me pajakrya to me pajakry prãm to, wa ite me amã ihhôc ne ihkujahêc.
Cu ha catyt kam Pahpãm jarkwa kôt me papa na, cu ha me pahhônco tu
Epet 5.3-21; 1 Timot 2.5-6
Pê Jeju me imã, ite me amã Pahpãm jarẽn xà ita to pê hahkre he:
— Amcro jàhcujrohti ita ihtỳj jũ ri me pamõr xà ata to me pamã hahkre, ne awcapàtkô kam, cu nee jũ kam me pamõr xà ata na me amji jahkre pej nare. Ita kôpit na mãPahpãm pê amcro jàhcujrohti ata pyràac, ne ihtỳj me pahte amji kam me pajapac xà impejti to me pamã hahkre — hane. Cwỳrjapê cu ha me pahnõ te nee Pahpãm kôt papa nare, ne pahtỳj ampo kên ton to me papa na, cu ha ihhêj ne awcapàtkô kam me pahkrĩ. Cu ha awcapàtkô kam me pahkrĩ cakrô, cu ha me amji jarẽn to:
— Ipê Pahpãm jõ ikwỳ nõ, na wa cume ajpẽn kam ihônco ita na ipa — hajỹr na, cu ha ame pahhêj xia jarẽ, ne nee me papê catyt kam me papa catêjê nare. Ne nee pahte me hajỹr xà nare, cu ha quêt Pahpãm cuxà, catyt kam me papa, ne harkwa kôt me pahcunea ajpẽn to me ikwỳ nõ. Hõ, cu ha me pahcunea me hane, ne pahte me hajỹr xà ita pê ihhêj rũm amcrojàhcujrohti kam me papa xà ata pyràac, ne ma amji mã me papa xà pupu ne ihkôat, catyt kam me papa. Pê Pahpãm kra pê Jeju me pajaxà kam ty, ne caprô jaxwỳ, necaprô ata pê ihhêj rũm cô te ampo tũmti cuhhõn pyràac. Ne cute me pahkên atajê cuneacuhhõn par ne to hapac kêt. Cwỳrjapê ri pahte amji kam me pajapac xà cunea tetet pit.
Cu ha Pahpãm mã pahte me ampo kên ton atajê cunea na me amji jarẽ
Quê ha me pahnõ te amji jarẽn to:
— Nee ite amji kam ijapac xà kên nõ hamreare — hajỹr na, quê ha ramã taa apu amji toihhêj to mõ, ne nee caxwãm pê cumã Jeju te amji kam hapac xà jahkre pej nare. Ne quêt ajteare mã ita to, cu ha me he. Cu ha Pahpãm mã me pahte ampo kên ton atajê cunea na me amji jarẽ. Ne pahte amji jarẽn xà ata kam, quê ha Pahpãm pahte me pahkênton atajê to tojnõ ne hicu, ne pahte amji kam me pajapac xà kên cunea pê ihhêj ne me pahcuhhõn pa. Ne cupêa ri catyt kam ipa catê, ne pê ramã me pamã ahna amjijarẽn xà ata, quê ha to. 10 Ne pê ramã Pahpãm rỳ pêa mã me pahto hũjarẽn to hane he:
— Pjê kam mehcunea mehkrĩ itajê ihtỳj hõtpê mehkên ton to me ipa — hane. Cwỳrjapê quê ha me pahnõ te amji jarẽn to:
— Wa ite nee jũ caxuw ampo kên ton nare — hajỹr na, quê ha ramã Pahpãm mã ihhêj xi na hacjê, ne nee Pahpãm jarkwa to amji jahôt to ipa nare.