3
Quê ha ihtỳj jũ caxuw Pahpãm ampo cunea to hamre
Ruc 13.6-8; Tijac 5.7-11; Ipipẽn Xà 19.11-16
Imã ikwỳ nõ kĩnti itajê, pom ihkàhhôc ita pê hapu na ite me amã ihhôc ita. Ne pom ite me amã ihkujahêc to ipijakrut ita kam, wa itehipêr ate amji kam me gapac xà impejti, tetetti to ate amji kam me gapac na me aton, mãr ca nee me to gapac kêt nare. Ne wa ite me amã Pahpãm jarkwa rer atajê to, ate meamji japackre na me aton. Ne mam rỳ pêa mã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê atajê, pê catyt kam ajco me ipa, ne mempejti. Ne imã, por me harkwa cunea na ihhôc atajê to, ate me amji japackre na, imã me ato prãm. Ne hanea ne me pajõ Pahhiti pê me pahpytàr catê te me amã harkwa na me iprarcatêjê na me iton atajê nõa mã cute me amã harkwa jirên atajê to, ca me amji japackrea ne.
Ne imã me ate ampo cunea jamre xà kam, me awỳr mehkêanre japôj xà ata na, ate me hahkre pej na, me ato prãm. Ne quê ha, cute amji kam mehapac xà kêanre to amji mã mehhimpej to me ipa atajê, quê ha amjia kôtame ipa. Ne ame ana xwỳ to me ipa to:
— Por Jeju te amji jaxàr xà na me amã amji to hũjahkre ata, jõ ri mã cator xà ita? Nee jũ caxuw cator xà nare. Ne ramã ame pahcũmxwỳ cunea tyc par. Mã mam ramã pjê te amji ton pêa mã, ampo cunea cormã hãm ita na, ne nee rỳ jũ caxuw ampote amji to ipintuw nare — hane.
5-6 Ne pom me ana xwỳ to ame ipa itajê, cama ame amã mehhêj to ame ipa. Ampo na? He pjê te amji ton pêa mã, ramã kam ampo jàhtôa te amji toipintuw. Pê mam Pahpãm pjê me côjkwa te amji ton na cumã harkwa, pê ihtỳj amji to. Ne cute cô me pjê to ajpẽn pê ipicapôn jirô pê mã ri, Nowe xwỳ jõ amcro kam, hacpỹa mã cute cô ita to pjê cunea pro, ne to mehcunea jipej tu. Nepom ame ana xwỳ itajê mã, nee ita jahkre pej prãm nare. Pê pjê me, côjkwa te amji ton na cumã harkwa, ne hanea ne jũ caxuw cutea amji to caxàr na cumã harkwa hyr hiahpuro. Ne nee ita caxuw cama me tohamre pyrentu to prãm nare. Quê ha xa Pahpãm te mehcuneacukij xà jõ amcrocato, quê ha amehcukij, ne ajpẽn pê me to haprãr xà ata na pit mã ramã me hikaj. Ne quê ha amcro ata cato, quê ha Pahpãm mehkên catêjê cunea kên mã me curẽ.
Pahpãm mã me pahnõ pictor na to prãm nare, na ri cormã me pajikaj
Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, me pajõ Pahhiti mãa, caku te mir pê amcro pyxit peaj. Ne cumã amcro pyxitpeaj pê caku te mir. Na ca ha atỳj me to amji japackre. Ne mehkwỳ me to amji kam hapac xà to kêanre ne me amji mã: — Me pajõ Pahhiti te ampo na amji tonatajê, quê ha jũa caxuw cormã to. Nare, quê ha nee cute ampo na amji ton xà atajê nõ ton nare — hane. Ne ampo na mã hacpỹa ne cute pjê ita wỳr amji jaxàr xà ita to kuu apu ihkên? Nee mã ampo na nare, Pahpãm mã mehnõpictor na to prãm nare, ne cumã mehcunea te hỹrmã meipipkjêr na me to prãm, na ri cormã me hikaj.
Quê ha jũ caxuw pjê me côjkwa kam ampo cunea to caxàr partu
10 He nee amã me hàhkĩj xi te me awỳr imprar, ne me apê ampo to hàhkĩj xà na hahkre pej nare. Ita jĩkjê na mã hacpỹ ne me pajõ Pahhiticator xà te hajỹar, na ca ha nee amji wỳr cator xà na me hahkre pej nare. Ne cator xà jõ amcro ata kam, quê ha hàhkrihkrit krãhhi tỳjti meajkaam, quê ha jũ kam côjkwa tẽ. Ne jũ kam ihtẽm xà ata kam, quê ha ramã pyt capa, ne putwrỳ capa, ne caxêre cunea capa, ne ampo cunea caxàr tu. Ne hanea ne pjê kam ampo itajê cunea to caxàr tu.
Jeju te amji jaxàr xà caxuw amji mã me pajàhcuprõn hiahpuro
11 Ne me amã ampo itajê cunea jamre na hahkre pej ita kam, jũ mã ca ha ajte me? Ca ha atỳj Pahpãm mã me amji jõr to me apa, ne catyt kam me apa. 12 Ne Jeju te amji jaxàr xà jõ amcro ata pê Pahpãm jõ amcro catia. Na ca ha cator xà ata na me hikaj. Ne ca ha ampo pej cunea to me gàpên to me apa, mãr quê cyt ne me awỳr cato. Ne cator xà ata jõ amcro kam, quê ha cuhy côjkwa tohamre. Quê ha pjê cacroa to cacro, ne ihhorhot ne ajgã. 13 Cu ha Pahpãm te me pamã pjê intuw me côjkwa tuw ton na, me pamã amji tohũjahkre xà ata na, cu ha me hikaj. Ne pjê me côjkwa tuwatajê kam, quê ha mehcunea, ihcunea nacatyt kam Pahpãm jarkwa kôt me ipa rohnỳtti mã. 14 Cwỳrjapê ca ha imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, ate me amcro ita jikaj xà ata kam, ca ha ramã ate amji kam me gapac xà tetetti, impejti kam ampokên jamreare ata to amji mã me gàhcuprõn hiahpuro na, imã me ato prãm. Mãr quê cato, ne ahnaa me pahcunea pupu, ne ihkôt me pahna amji capa, ne nee ame pahcurê nare.
Pê jũmjê Pawrô jũjarẽn xà kaj na me to pry ta
2 Timot 3.1-17; 1 Jowãw 3.2-3
15 Ne Pahpãm te apu kuu ihkên xà ita pyrên ca ame gakry. Ampo na? Ca cormã apu ihkên ita kam, ihhêaj to cormã me anõ hỹrmã apkjê, quê haakên pê apytà. He Pahpãm te ramã me pamã me pahtõ kĩnti pê Pawrô ata mã amji jahkre pej catia ne hõr. Mã cute amji jahkre pejti ata kôt ampoitajê na me amã ihhôc. 16 Ne cute hõ kàhhôc cunea kam ihhôc atajê kam, cute ramã me pamã Jeju te amji jaxàr xà ita kôt harẽn to amji pyràc tu. Ne hõtpê hõkàhhôc kwỳ kam, me papê ampo kwỳ kam me pajapac jahkre kêatre atajê na hãn neme pamã ihhôc. Ne cute me amji jahkre kêatre atajê me, cormã kyre pê Jeju kôt me ipa atajê, ampo itajê kôt harẽn xà kaj na ame harẽ. NePahpãm jarkwa jõ kàhhôc kwỳa kôt me harẽn xà ihmajti atajê to pit mã me harẽ. Ne cute me harẽn xà atajê to me taa me amji kên mã me amji rẽ.
Cu ha Jeju te amji kam hapac xà tuwti kam amji to ajcamẽ
17 Ne me ca nare, me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê. Ramã quêt me amã jũmjêatajê te amji kam me hapac xà teihcupan na, me amã hahkre pej. Cwỳrjapê ca ha amji to me guphêa ne. Ampo na? Ca ihhêaj to hanea ne mehkôt me Pahpãm jõ pry ta, ne ihkaj na ame apa. Ne nee hipêr catyt kam Pahpãm te amji kam hapac xà kôt me apa nare. 18 He pê me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô pê me pahpytàr catê, me pamã cute amji kam hapac xàtuwti gõ ita, ca ha cute me akam ipicamẽn na cama me hamã, quê ajcamẽ. Mãr ca mam ate amji kam me gapac xà atajê jirôa pê catyt kam apa. Ne ita caxuw, cu ha hõtpê Jeju to amji mã me cati to me hane he:
— Quêt apyxit peaj ne acati, ne ampeaj kamapej rohnỳtti mã. Ne wamehcunea te, pjê cunea kam, quêt acatihti me apejti na, me gahkre pej na meto prãm — hane. Taamã, ampeaj kam!