^
HAPU NA JOWÃW JÕ KÀHHÔC
Jowãw te amji jarẽn xà
Cu ha me pamã ajpẽn kĩnti ne
Mehhêj xi catêjê nee Jeju te me hũmre na amji ton na me harẽn nare
Cu ha nee mehhêj xi catêjê na me amji to pôj nare
Pê Jowãw me cumã amji jarẽn kujate