2
Quê ha Timot pê Jeju cahê na ipijapu catê impejti
1 Timot 6.11-16
Ỹhỹ ikra, ca ha Jeju carôt to amji to ihtỳj. Ne pom me hàhtôa kam mare mã ite amã icakôc xà to hahkre itajê, ca ha hanea ne jũmjê mã to hahkre. Ne por jũmjê atajê quê ha catytkam me ipa, ne me hũpar pejti to me ipa na, quê ha ihtỳj ma amũ irô mã, jũmjê mã ampoitajêa to hahkre.
Me papê Jeju cahê na me papijapu catêjê, cwỳrjapê ca ha icuxà ajũcanãar kam apa. Ne me ipijapu xà kam krãhtare pê me hàprê catêjê ihtỳj amji caxuw me hõ pahhi kam hapac to me ipa. Cwỳrjapêri nee me ipijapu xà te amji kam hapac xàata ràn xà na, ihkwỳ to amji kam hapac nare. He me hàhcukren catêjê te hajỹar, quê ha me hacrer catê me hacrer, quê ha ajkaam amentoj, ne jũm te imprar tỳj ne mam cator na, quê ha ihtỳjamcwa. Hõhõ, cu ha me papê me hàhcukren catêjê pyràac, ne Pahpãm jarkwa kôt, catyt kam mecumã pajàpên to mempejti na, cu ha pahtỳj me amcwa. Ne pur kam hàpên catê te me hajỹar, quê ha pur kam apê, quê ha cumã hõ intuw, quê ha mam quêt hõ intuw ata nõ krẽ, ne Jeju mãme gàpên xà itajê pê itajê pyràac. Ne ite amã ampo jarẽn itajê to amji kampa ne ihkôt hakoap ne, quê ha ihtỳj Pahpãm ate impar jahkre pej na atehcajpa, ca ha hahkre pej.
Ne Jeju pê pahhiTawi xwỳ tàmxwỳ, ne hacpỹa mã ihtĩr na, harẽn xàimpejti itajê to wa mehcunea mã ijũjarẽn to ipa. Cwỳrjapê ri ihhêj rũm ipê mehkên catêjê pyràac, mã wakỳti te ijara juwapre. Ne Pahpãm jarkwa nare, jũ wỳr quê jũm ihcajpre. 10 Na wa itỳj Pahpãm na mehkwỳ mã, ite amji pupun xà kêanre itajê mã ijũcanãr to ipa. Hõ, wa itỳj apu hajỹr to ipa, mãr quê xwỳ mãPahpãm wỳr me apkjê, quê Jeju mehkên pê me to hapôj pa, mãr quê mempejti na Pahpãm cahê na, côjkwa kam ame ipa rohnỳtti mã. Hõhõ, pê ramãrỳ pêa mã Pahpãm amji mã me pahto hajỹr to prãm.
11 Ita caxuw wa ha caxwãm catia mã, ite ampo to me amã hahkre xà impejti atajê to me amã hahkre he:
 
Cu ha amjia kôt me papa jicu me mãa mã, pahtỳj Jeju cwỳrjapê me pahtyc to prãm na,
cu ha pahtỳj cahi na ame papa.
12 Cu ha ame amji pupun xà kêanre ita kam ame pajũcanãr kam me to pancrà na,
cu ha pahtỳj cahê na amji to ame pahhi.
Nãmri cu ha pahte amehcaca, ne me hicu na,
quê ha hanea ne ame pahcaca, ne me pajicu.
13 Nãmri cu ha pahte me amji jarkwa par nare na,
quê ha ihtỳj quêt Jeju amji jarkwa pa.
Ampo na? Jũ wỳr quê taa amji mã ihhêj.
Pê Pawrô Timot mã amji krac ri mehcakôc kên catêjê cawpa
1 Petrô 3.15-16
14 Ne me akwỳa te ampo to hahkre xà impejti itajê to ma me amji japackrea ne ajco, ne ma me to. Ne ahna me to ihtỳaj ne, quê nee ihcaprỳ na mehcakôc xà kryjre incwỳrjapê ame ajpẽn mãn nare. Nãmri mehkwỳ kam mare mã cute me ajpẽn mãn ita na ihkaj na, quê ame hane, quê ame kampa, ne hanea ne mehkêanre ne. 15 Ne me hàpên catê nõ impejti ata, quê ha hàpên xà to impejti to ipa, mãr quê jũm hàpên xà ata pupu, quê nee hàpên xà ita jũ naihpahàm nare. Ne pom ca ramã gàpên xà to apê ita to ca ha apê, ne Pahpãm na mehkwỳ mã ampo to hahkre to impejti to apa. Mãr quê Pahpãm jũ caxuw acukij, ca nee gàpên xà nõ impejti ata jũ na apu apahàm nare.
16 Ne mehkwỳ pê Pahpãm na mehkwỳ nare atajê ri ajteare mã me amji kampa, ne amjia kôt me harkwa kôt hamreare atajê to ame hahkre to me ipa. Ne Pahpãm ma apu mehcakôc xà kôt hamreare atajê caca. Ampo na? Cute Pahpãm jõ pry tête mehkwỳ to pry rên prãmte ri amehcakôc xà itajêto. 17 Ne me hũmre te me hapackre xà ita pê ihhêj rũm cagã te mehcãmxar, mã kam ihtu, ne hĩ cacu, ne ihpỳpỳm to ipa ata pyràac. Ne me hũmre atajêa rikam Pahpãm te amji kam hapac xà cakrô, mãihtỳj ame to kêanre to me ipa. Atajê pêri ampo kên to pit mã hahkre catêjê he: Himẽn me Piret. 18 Ne ma ame Pahpãm jarkwa cajrer pejti, cuhtacti ata caca, ne cute mehcupan, ne mehkwỳ mã mehhêj xi xà to:
— Pom Pahpãm te hacpỹa mã me pahto ihtĩr na amji ton xà ata te ma ramã me pajakren — hajỹr. Cwỳrjapê ri Jeju na mehkwỳ jàhtôa ne cute me hũhhyr, mã kyre pê ajpẽn kam Jeju kôt ame amji ton to me ipa. 19 Ne quêt Pahpãm na mehkwỳ te Jeju to amji mã mehhimpej tỳjti itajê pê ihhêj rũm ikre jicjêc tỳjti ata pyràac. Mã Pahpãm pê ikre ton catê pyràac, ne cute ikre mã hũxwỳr, mã cumã apu ihcuhhê. Ne jũwỳr quê jũm hũhta. Ne por pĩ tỳjti ata kam ihhêj ne ihhôc ata jũjarẽn xà te hajỹr he: “Pahpãm mã ihtỳj amji kwỳa jahkre pej” ne: “Quê ha mehkwỳ te Pahpãm na mehkwỳ na amji jarẽn na, quê ha ihtỳj mehkên cunea mã hikra, ne me hicu” hane.
20 Me hakràj catêjê jũrkwa kam ampeaj kam me cumã me hàwmrõ xà me, me hàpàn xà pyxwỳr xà jàhtô. Ne ihkwỳ na kyre pê hĩ ahwỳ, neihkwỳ impejti atajê na ri ampeaj kam hĩ ahwỳ. Ne por impejti atajê ri quêt, cute me to amji mã amcro jirên xà atajêa na kam me apà, itajĩkjê na ri me papê ampo itajê pyràac. 21 Cu ha me pahte ame pahkên jicu, ne ampo te ame pahtũm atajê jũrê, ne ame pahtetetti ne, me pajàpên xà caxuw. Quê ha ihtỳj Pahpãm me pamã hàpên xà impejti nõ gõ, cu ha me cumã apê.
22 Ỹhỹ Timot, cormã atuwre cakrô, ca ha nee apê mentuwre te amji kam hapac xà, kôt hakop nare atajê pyràc nare. Nãmri mentuwre itajê quê ha pjê kam me ampo pejti pupu, ne nee ihkôt me hakop nare kam, ma ihkôt mepra. Ne caa, ca ha hajỹr nare, ca ha nee apu ita ton to apa nare, ne quêt catyt kam apa, ne Pahpãm to amji mã ahimpej to apa. Ne nee me akwỳa me ameajpẽn mãn nare, ne nee ame apijapu nare, ne catyt kam cama ame ajpẽn kĩnti to me apa. Ampo na? Nãmri me akwỳ cunea te amji kam hapac xà cunea tetetpit, ne quêt Pahpãm te me atehcajpar na, ca me ahcukij.
23 Ne pom ajpẽn krac ri me harkwa cakrô to amehcakôc atajê pê, ca amjito guphêa ne. Nãmri ramã ate, cute me hajỹr to mõrmã mã, ma ame ipijapu na me hahkre pej. 24 Ne Pahpãm mã me pajàpên catêjê itajê nee ame papijapu xà nare. Cu ha quêt cama me amji mã pahprĩa ne me pajàhcaprĩa kam mecumã ampi ne, ampo to me cumã hahkre to me papa. 25-26 Quê ihhêaj to jũm ame pahkam incryc, cu ha me cumã ampi ne me cumã pahcaprĩ, ne hacpỹa mã mehcuhtac. Ne por me pampar nare atajê pê ihhêj rũm, ramã me pahcurê xwỳn pê Xatanaj jõ kwỳc mã amencjêj. Mã Xatanaj ita me to ihhimpej, mã harkwakôt amji to mehhimpej to ame ipa. Cu ha me cumã ampi ne me to hahkre to me papa, ne me ahna Pahpãm wỳ, quê ihhêaj to mehtehcajpa, quê ha xwỳ mã hacpỹa mã Pahpãm wỳr me apkjê, ne me amji krã kre, ne Xatanajjõ kwỳc ata pê ame hapôj.