3
Pê Pawrô Timot mã amcro cahhur atajê cawpa
Coroxo 2.16-19; 1 Timot 4.1-5; 2 Petrô 2.1-3; Juta 3-16
Ỹhỹ Timot, wa ha ita caxuw amã Jeju te amji jaxàr xà jõ amcro cahhur kôt harẽ. Ne amcro cahhur ata kam, quê ha ampo cunea apu amji mã hamãr nare. Quê ha amcro atajê ihkêanre, ne ampeaj kam hũpa. Ampo na? Quê ha mehcunea amehkêanre, ne amji to pit mã ame amji kam hapac to me ipa, ne me hàhcukrêj me, ihpore to pit mã amji mã me cuprõn to me ipa prãm. Ne mehkwỳ amji jirôa pê amji to me cati to prãm, ne amji to me hàprãr to me ipa. Ne mehkwỳa kwỳ to ihhêj rũm mehkryjre ta, ne ampo cunea na mecumã hũjahkre to me ipa. Ne mehcunea me amji xũn kêanre to ame ipa, ne nee me hũmxwỳimpar nare, ne nee cute me cumã ampo pejti jõr atajê pyrên, me cumã me hakryti na me amji jarẽn to me ipa nare, ne nee amji mã me Pahpãm cupa nare. Ne nee me cumã mehkwỳ kĩn nare, ne nee me hàhcaprĩ nare, ne cama mehkwỳ to ihhêj xi xà to kêanre to me ipa, cute mehkên mã me irẽn prãmte. Ne amji mã mehkêanre ne, ne me amji mã hamãr nare ne. Ne me cupê ampo pejti to kên catêjê, ne nee me cumã ampo pejti kĩn nare, ne me hàprêa to me hàprê. Ne me hõ ikwỳ nõ catêjêa jarẽn to mehkêanre to me ipa, cute mehkên mã me irẽn prãmte. Ne hãn ne ampo kên kam mehkrã acto tu, mãnee kam me amji cajpẽr nare, ne mehkên itajê to ihtỳj amji to ame catia to me prãm. Ne cute Pahpãm kaj na amji kam me hapac xàa na amji mã meampo ton to prãm, itajê to pit mã ame ipa. Ne mehkwỳ mã me cupê ihhêj rũm ampeaj kam Pahpãm carôat kôt, catyt kam Jeju kôt meipa catêjê, ne nee mã cama ampeaj kam nare, ne amehhêaj to ame ipa. Ne pom cute me hajỹr catêjê itajê pê, ma amji to guphê to apa.
Nãmri hãn ne ikre cunea kôt mencjêj to me ipa, ne pyjê mã mehhêj xi xà kêanre atajê to mehhêj to me ipa. Mã hãn ne pyjê itajê te mehahkre pej nõ kam, mehkôat ame ampo kêanre atajê ton to me ipa. Ne ramã me caxwãm pê cute mehkêanre na me amji jahkre pej, na ri amehpeacre. Ne pom cute me cumã ampo to hahkre catêjê itajê cuxà, cute ame ampo itajê jahkre pej prãmte, te ampeaj kam me kampa cakrô, ne nee jũm te ihkôthakop, ne kam hapac, ne hahkre pej pej nare. Ahnaa mã pê Janaj xwỳ me Jãmprê xwỳ he, ne Mojxe xwỳ cuna mã amji kam me hapac xà tokêanre he. Ita kôpit na mã, me hũmre hêj xi itajê te Pahpãm jarkwa hêj xi nare ata cuna mã me amji kam me hapac xà kêanre to me amji kam hapac he. Nemehkrã kêanre, ne cute Jeju kôt me amji kam hapac jicu. Ne pom me hũmre itajê quê ha nee ame ipa ry nare. Ampo na? Quê ha mehcunea, cute me Janaj me Jãmprê cuxà, cute me amji jahkre kêatre ata na me hõmpu.
Pê Pawrô Pahpãm jarkwa na Timot japackre
Me Hàpên Xà 13.50–14.7
10 Ne ca nare, he ca ramã ite amã ampoto hahkre xàa kôt ate amji ton. Neca ramã ite amji kam ijapac xà cunea na ate ipupun, ne ahna ijahkre pej. Ne ramã ate ampo caxuw ipa na ijahkre pej. Nãmriwa ramã Jeju to amji mã ihimpej to ipa, ne ampo cunea na, amji mã me ato ijàhtàtti to ipa, ne amehkĩnti to ipa, ne ijũcanãar kam ampo itajê kam to icrà to ipa. Mã mehkwỳte ame ito kêanre prãmte, cama ame icapôr to me ipa. 11 Na wa amji pupun xà kêanre to amji pupun to ipa. Ca ramã ate ijarẽn par, neahna ipupun xà atajê na amã ijahkre pejtu. Ne ate Antijoc jõ krĩ me, Ampokrekà jõ krĩ me, Ritij jõ krĩkam, por ampo cunea te ito kêanre ata na ateijahkre pej pejtu. Pê ajco Pahpãm pê Pahhiti ampo itajê cunea pê ito hapôj to ipa. 12 Ne por Jeju kôt me amji ton to me ipa prãm atajê cunea, quê ha icuxà, ampo itajê na me amji pupu. 13 Ne me hũmre krã kêanre, mehkwỳ mã ihhêj to ipa atajê kwỳa to ri, cute me cumã ihhêj jahpan xà na, mehkwỳa kwỳ te hanea ne me cumã ihhêj.
14 Ne ca Timot, pom ate ampo to hahkre ne hahkre pej, ne catyt kam ihkôat apa atajê kam, ca ha quêt to acrà tu. 15 Ne pê ca gõkre nõre naamã, Pahpãm jarkwa to cute me amã hahkre catêjê jahkre pej, atajê cukwa kam ri amã Pahpãm jarkwa jahkre pej. Ne pom Pahpãm jarkwa jõ kàhhôc ita, quê ha ihtỳj ampo cunea na atehcajpa. Ca ha gũparkrã kreti to awpa, ne Jeju Crixtô to amji mã ahimpejto apa, ne akên cati pê acato.
Cu ha Pahpãm jarkwa to me pajàpên xà caxuw me pahcũmpej
16 Ne pê ramã mam Pahpãm na mehkwỳ, Pahpãm Carõ Pejti jarkwaa kôt, ihkàhhôc ata kam mehhôc. Ne ampo pejti itajê cunea caxuw ri impej he. Ihtỳj ampo pej cunea to me cumã hahkre xà caxuw impej. Ne cute me ampo kên ton, mã intête cute me cumãn xà caxuw impej. Ne me cute amji kam me hapac xà jikutti, mã cute hacpỹa mã mehcuhtac xà caxuw impej. Ne caxwãm catia mã, catyt kam me ipa xà to mecumã hahkre xà caxuw hanea ne impej. 17 Hõhõ, quê ha jũm mã Pahpãm kôt ipa, ne cumã hàpên catê na cumã amji ton to prãm na, quê ha ihkàhhôc ita cahyt, ne ampo par jahkre pej tomõ, ne ramã hàpên xà impejti cunea caxuw amji mã hàhcuprõn to mõ.