16
Me hũrkwa jamãr catê hêj xi jarẽn xà
Ne Jeju te hipêr ihkôt me ipa catêjê mã hũjarẽn, ne me cumã:
— Ỹhỹ, por hakràj cati nõ mã hũrkwa jamãr catê. Mã jũmjê atajê te ikre jõ pahhi mã, cama cute apu cupê hõ tehkrêj rẽn to ipa na harẽnto kêanre. Mã cute ahna hàhwỳr ne cumã: “Pỳhàpà, xà ampeaj kam mã me garẽ? Krãa caxi, imã amji jarẽ, ne imã ijõ ampo itajê cuneana ihhôc. Ne cute me ito new catêjê japrỳatajê cunea na imã ihhôc, wa gàpên xà jahkre pej. Ne ca ha nee hipêr apê imã ijũrkwa jamãr catê nare” hane.
— Mã hũjamãr catê ita mõ ne hỹr, ne cute amji kam hapac ne amji mã: “Pea hito, wa itea amji pê ijàpên xà ita to ipictor. Ne nee imã icarôt cati nare ite pjê jahkwỳn xà caxuw, ne me ahna ijàhwỳr na ipahàmti ita kam, ampo to mã wa ha ajte? Ỹhỹ, wa ite hajỹr itakam, quê ha ijõ pahhi ikujate, wa ha nee hipêrcute me to new catêjê jũhkra kam ijàmcwỳr to ipanare. Ne wa ha to hane, wa ha mam cute me ijõ pahhi to new catêjê to impeaj ne, mãr quê cute ijàpên xà pê icator jirô pê, ihtỳjme hũrkwa kam me ijuwahi. Ne me taa me itehcajpa” hane.
— Ne cute me hõ pahhi to new catêjê cunea na hàhwỳr. Mã cute me cuprõn, mã cute ahpỹanre na mehcukij par. Ne cute mam ita cukij ne cumã: “Jũ mã ca ate ijõ pahhi to new ton?” hane.
— Mã cumã: “Hàhcujro xà cacô incjên xà te xẽjto wa ite to new” hane. Mã cumã: “Ihnãm ate new na gõ kàhhôc ita he, to jỹ ne cute xĩncwẽnta peaj na, ca ihhôc” hane.
— Ne cute ihnõ ita mã: “Ne ca, jũ mã ca ate newton?” hajỹr. Mã cumã: “Arỳjhy incjên xà temir to wa ite to new” hane. Mã cumã: “Cute ôjtôxẽnta peaj na ca ihhôc” hane. Ne cute me to new catêjê cunea to hajỹr partu.
— Mã hõ pahhi te ita par, ne cumã: “Ahêj xicakrô, ampeaj kam ate amji jahkre pej” — hajỹr.
Ne Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã:
— Ỹhỹ, ihhêj ne catyt kam me ipa nare catêjê atajê te ri, catyt kam me ipa catêjê jirôa pê me amji jahkre pej. Cwỳrjapê wa me amã: “Gapacta ne amji to megakràj, ne gapacta ne catyt kam me ipanare catêjê to me amji kwỳ nõ. Quê ha jũcaxuw amã ampo atajê cunea apê hamre, quêha me gõ ikwỳ nõ catêjê ihtỳj me hũrkwa kam me ana amji to pôj” hane.
10 — Ỹhỹ, quê ha jũm hõtpê ampo kryjre atajê jamãr to impejti na, quê ha hanea ne ampo catia jamãr to impeaj ne. Quê ha jũm apu ampo kryjre atajêto ihhêj to ipa na, quê ha hanea ne ampo catia to ihhêj to ipa. 11 Ỹhỹ, ca ha pjê ita kam me gàhcukrêj to ame ahêj to me apa, quê ha nee jũm me amã Pahpãm jàhcukrêj nõ jõr nare. 12 Na ca ha jũm jàhcukrêj to ate ame ahêj to me apa na, ca ha nee me gàhcukrêj cwỳr nare.
13 — Ne jũ wỳr quê jũmjê hõ pahhi pijakrut jarkwa kôt me ipa. Ampo na? Quê ha cumã hõpahhi pyxit nõ ata pit kĩn, quê ha cumãa apê. Ne ma apu ihnõ ita caca, ne hicu ne cumã hikra. Ita jĩkjê na, ca ha Pahpãm mã me apê, ne nee ate mehpore catia ne ipyr na, me amji cãmjĩ nare. Nãmri ca ha ate ihpore ita topit mã me amji japackre na, quê ha cupê ihhêj rũm me gõ pahhi, ca ha ihkôat me apa ne atỳj Pahpãm mã hikra — hajỹr.
Pê Jeju Parixêw catêjê mã ihpore cawpa
14 Mã Parixêw catêjê mã ihpore pit kĩn atajê te me ita par, na ri ame Jeju xũn. 15 Mã Jeju me cumã:
— Ihhêj ne mehcunea cuna mã me apê me hũmre impejti, ne Pahpãm mã ri quêt me ate amji kam me gapac xà cuneajahkre pej. Ỹhỹ, me hũmre mã pjê kam ampo pej ne cati na prãm atajê ri, Pahpãm mã ihkĩn nare, ne ahna cupê ihkêanre.
16 — Pê Jowãw te me cumrãr catê cator xà wỳr, ihtỳj ajco me Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kampa, ne me Pahpãm jarkwa na ihcakôc catêjê kampa, ne ajco ihkôat ameipa. Ata japu na, wamehcunea mã Pahpãm pê pjê jõ Pahhiti na harẽn to mõ, ne ahpỹanre na Pahpãm himpej xà mã mencjêj prãmte ame amji mã carôt. 17 Xà quê ha pijamã jũ caxuw côjkwa mepjê hamre? He quê ha ihtỳj jũ caxuw hamre, ne Pahpãm jarkwa nare, quê ha quêt jũ caxuw hamre nare. Quê ha nee Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kamhàhhôc kryjre hikwa itajê nõ ipictor nare.
18 — Ne quê ha me hũmre nõ apu hĩxi caca ne cumã hikra, ne ma tẽ ne ajteare mã cahãjnõ me hikwa na, quê ha cupê hũmre inxyre ata, ne ihkêanre ne. Quê ha cupê hũmrenõa te cahãj mã hikran ata me hikwa ata, ne hanea ne cuxà inxyre ne, ne ihkêanre ne.
Hakràjti me Raxaro pê hamreare nare ata jarẽn xà
19 — Ỹhỹ wa ha me amã me hakràj te amji kam hapac xà kôt harẽ. Ỹhỹ, pê hũmre nõ jakràj cati, ne ajco ihkà impej to pit mã ihkà, ne ajcoamcro cunea kam hõ impej pit kur to ipa, ne ajco amji kĩn catia ton to ipa. 20 Pê hanea ne hũmre nõ pê hamreare ata japrỳRaxaro. Ne ihkà xêt, ne hĩ cunea kam ahna cuhê. Pê Raxaro jũkjê atajê ajco hũmre jakràj cati ata wỳr me to pra, ne hũrkwa jarkwa mã me cunõ. 21 Pê ajco curia harkwa mã hikwa. Por hakràj catê ata jàpàn xà pê hõ pihur, mã cute to harte prãmte ajco hikwa. Pê hanea ne rop ajco hỹrmã pra ne cumã cuhê atajê cũmtwỳ.
22 — Ne ty, pê me hĩ jarêt, pê Pahpãm mã imprar catêjê côjkwa pĩn, mamempejti tyc atajê krĩ xà wỳr me caxwỳn to tẽ, ne me panquêtti Aprãw xwỳ kjê kamme hỹr, pê huwahi ne to jỹ. Pê hanea ne hakràj catê ata ty, pê me hĩ jarêt.
23 — Pê Raxaro kĩnte mehtyc kêanre atajê krĩ xà kam, cute me amji pupun xà kêanre xà ata kamamji pupu. Ne irĩt, ne ihmat ri cute Aprãw xwỳ pupun, ne cute hĩkjê rũm Raxaro xwỳ pupun. 24 Ne cumã caràr to: “Quêtti Aprãw, icaprĩa ne! Imã Raxaro kujate, quê cô to hũhkrahhi inco ne to ijarkwa jakry! Ampo na? He wa cuhy ita kamamji pupun xà kêanre to amji pupu!” hane.
25 — Mã Aprãw cumã: “Itàmxwỳ, he pê ca cormã atĩr reria mã ajco quêt amji mã ampo pejti cunea incwa ata to ca amji japackrea ne. Pê Raxaro ajcoakĩnte girôa pê amji mã ihkên pit cwa. Ne ita caxuw ri quêt imã caprĩ, mã apu hakry ne ampo ita cunea to amji mã amji kĩn. Ca ihkĩnte, ita caxuw amji pupu he. 26 Ne xwỳjê mã, me pahcote na pjê catacti ita kam, cu nee me pahnõ ajpẽn wỳr parêr nare” hane.
27 — Mã hakràj cati ita cumã: “Ỹhỹ, quêtti Aprãw, wa ha awỳ, ca kepê inxũ jũrkwa wỳr Raxaro kujate. 28 Quê cormã curi me ikjêjê te xĩc ne me hàhhuc atajê mã mehkên cawpa, mãr quê mehkên ton jicu, ne nee ikrĩ xà kêanre ita wỳrmemprar, ne icuxà me amji pupun xàkêanre to hajỹr nare” hane.
29 — Mã Aprãw cumã: “Pom ramã me akjêjê mã Mojxejõ kàhhôc me, Pahpãmjarkwa na mehcakôc catêjê jõ kàhhôc itajê. Ne quê ha taa me cumã ita to hahkre, ne me hapackre ne me cumã ihcawpa. He me cumã ihcawpa xà ita caxuaw ri ihkàhhôc atajê” hane.
30 — Mã cumã: “Hamreare quêtti, jũ wỳr quê ha ihkàhhôc itajê kampa. Quê ha quêt jũm tyc ata hacpỹa mã ihtĩr, ne me hỹrmã cato, quê ha ihtỳj me kampa, ne mehkên itajê jicu” hane.
31 — Mã Aprãw cumã: “Quê ha cute nee Mojxe jõ kàhhôc par nare, ne hanea ne nee me Pahpãm jarkwa na ihcakôc catêjê jõ kàhhôc par nare na, quê ha nee jũm hacpỹa mã jũm tĩr ata kam hapac nare” — hane. Hõ, Jeju te Parixêw catêjê mã hũjarẽn to hajỹr.