PIRIP JÕ KRĨ WỲR
Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, pê Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne Roman jõ krĩ kam me hacjên xà kam ihkrĩ, ne pê Pirip jõ krĩ kam, Jeju na mehkwỳ mehkrĩatajê mã hõ kàhhôc ita kujate. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Pirip Jõ Krĩ Kam Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Mehkrĩ Atajê Wỳr, Pawrô Jõ Kàhhôc (Pirip).
Ne pom cu me hõ kàhhôc cahyt ita kam, Pawrô te me cumã amji jarẽn to hajỹr he. Me hacjên xà kam cute amjipupun kêanre cakrô, cormã cumã amji kĩn. Mã Pirip jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ te me Pawrô tehcajpar prãmte me cumã ihpore kujahêc, mã cuteipyr, ata pyrên ri hakryti na amji jarẽ. Ne me hacjên xà kam ihkrĩ cakrô, ihtỳj me hàhtôa mã Jeju pê me pahpytàr catê na harẽ. Ne hanea ne ihtỳj Jeju te amji kam hapac xà tuw pejti kôt kypê ipa nare na me cumã harẽ.
1
Pawrô te amji jarẽn xà
Me Hàpên Xà 16.12-40; 20.6
Hàpà me ikwỳ, pom me apê Jeju na mehkwỳ, ca Pirip jõ krĩ kam ame akrĩ atajê. Ipê Pawrô, ne ipê Jeju Crixtô mã ijàpên catê. Ne itea wa Timot me, pom caramã Jeju na ate me ajpẽn hônco tu atajê mã ihkàhhôc ita ton. Ne pomihkàhhôc ita te hajỹar ne me akwỳ to mehhimpej catêjê pupun catêjê atajê me, me akwỳ tehcajpar catêjê mã, wa ite mehkujahêc. Imã Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati me, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te me ato impejti na me ato prãm. Ne cute me acaprĩ, ne me acaxwãm pê me acaxwỳn kam, me amã meacarĩcti impejti jõr to ipa na, imã me ato prãm.
Ne wa hãn ne me ato amji japackre, ne me ana Pahpãm mã icakôc, ne cumã me ate amji kam me gapac xà pyrên ijakryti na amji jarẽ. Ne wa hãn ne me acajrẽn kam pra, ne imã amji kĩan kam me acajrẽn.
Cute me Pawrô tehcajpar pyrên hakry
Ampo na mã me apyrên ijakry? Nee mã ampo na nare! He pê ca mam me icahê na, Jeju to me gũjarẽn pejti to me harẽn na me itehcajpa, ne ahnaa cormã me to xa. Ne imãa, quê ha Pahpãm me amã me ate amji kam me gapac xà to ipintuw to mõr ita na, ne ahnaa to xa ita kam, quê ha ahnaa jũ caxuw Jeju Crixtô te hacpỹne amji jaxàr xà jõ amcro kam ahtwỳ, quê ha me pahto impej pa, to wa pa apu amji kampa.
Imã me akĩnti incwỳrjapê, wa itỳj amcro cunea kam me ato amji japackre. Ne jũ na ri ampeaj kam imã impej? Nee mã jũ na nare. Ca gõtpêhãn ne icahê na me gàpên to me apa, ate me itehcajpar prãmte. Na wa Pahpãm jarkwa kôt mehcunea mã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti to harẽn to ipa, mãr quê me kampa ne mehũnã. Ne quê ha jũm te apu Jeju te amji kam hapac xà cuna mã ihcakôc kên to mõr na, wa ha itỳj intête cumã awjarẽ ne cupê hũtà. Na ca ramã me hacjênxà kam, ijỹr xà ata kam, me itehcajpar to me apa. Imã me akĩan to me akĩn te hajỹar, pom quê Jeju Crixtô mã me pahkĩan to me pahkĩn he. Ne Pahpãm mã ri ijahkre pej, por waampeaj kam ite me ato ijapac xàhti na amji jarẽn ata na.
Pê Pawrô Pahpãm mã mehcajrẽn
9-10 Ne wa ijõtpê Pahpãm mã me acajrẽn to hane he:
— Me ijõ Inxũ, Pirip jõ krĩ catêjê mã ajpẽnkĩnti to, quê me cumã ajpẽn kĩntiita, ma me cumã ipicamẽn to mõ. Ne me cumã mehkrã kre te amji jahkre pejti gõ, mãr quê amji mã me ampo pej pit capi to me ipa ata to, ma me cumã apicamẽn to mõ — hane. Ita to wa ijõtpê Pahpãm mã me acajrẽn to amji kam ijapac to ipa. Hõ, ita na quê ha jũ caxuw Jeju te amji jaxàr xà jõ amcro kam ahtwỳ, caha me akên pê me apejti ne, ne me apahàm pê me acato, quê nee jũmjê me ato ihcakôc kên nare. 11 Quê ha Jeju Crixtô me acaxwãm pê me amã me acaxwỳn to ihtỳj. Ca ha Jeju cuxà amji kam me gapac xà impejti to me apa, quê ha mehcunea ahna megõmpu, ne me amji mã:
— Pỳhàpà! Ampeaj kam ri Pahpãm me cumã ampo tohahkre, ne mehtehcajpa, mã ita caxuw mehkênre nare, ne catyt kam me amji to ajpa. Ne Pahpãm ita ri catia to cati ne impej — hane.
Pawrô me hacjên xà kam ihkrĩ ita na, nee cute cumã jũ mãn nare
Me Hàpên Xà 28.30-31; Epet 6.19-20
12 Jeju kam ajpẽn to me ikjêjê atajê, nee apu ijũ na me akrihkrit nare, ne nee ampo na amjimã me ito põmã quê nare. Cute me ito kên catêjê te me ito kên crire nare, me hacjên xà itajê kôt. Cakrô wa itỳj mehcunea mã Jeju jarẽnpejti jarẽn to ixãm ita na. Mã ramã me hàhtôa te me hahkre pej to mõ. 13 Ne Roman jõ pjê jõ pahhiti jũrkwa kam cute me hamãr catêjê me, kammehkrĩ catêjê me, mehcunea te ramã me ijahkre pejtu. Ampo cwỳrjapê? Nee mã ampo cwỳrjapê nare. He ipê Jeju mã ijàpên catê, na ri ma ameicurê, ne cute me ijaxàr, cwỳrjapê wame hacjên xà ita kam ikrĩ, mã mehcunea te me ijahkre pej. 14 Ne Jeju kam me pahkjêjê kwỳ jàhtôa ne me hacjên xà ita kam me ipupu, ne xwỳ kam Jeju to amji mã mehhimpej to me ipa nare. Hõ, ita cãmtà rũm ri neeme cumã jũm cupa nare, mã ihtỳj Jeju to mehcakôc kam pra, ne nee amji na me ampo cãmjĩ nare.
15-18 Ne me pahkjêjê kwỳa kwỳ mã ikĩn nare cakrô, mã ihtỳj icuxà me Jeju to hũjarẽn to me ipa. Ampo na? Nee mã ampo na nare. Pomjũmjê itajê te ito ipipẽan prãm to ri, ihtỳj hãn ne Jeju to me hũjarẽn to me ipa. He ijũ na me cumã amji to prãm, na ri ame hane. Neampeaj kam me ipijapu xi, ne cama me hacjên xà ita kam imã ite amji pupun xà kêanre to me ipicamẽn to prãm. Ne ampeaj kam cama ita jũ naimã amji kĩan to amji kĩn. Ampo na? Ihtỳj Jeju Crixtô to me hũjarẽn to me ipa na ri. Ne mehkwỳ nare, quêt me cumã ikĩn, cwỳrjapê ri ihtỳjJeju to me hũjarẽn to me ipa. Ampo na? Por wa ite me cumã Pahpãm jarkwa cràn ata, nee mã ihhêj xi nare. Ne ampeaj kam ite me cumã ihêj xi jarẽn nare na, cute me ijahkre pej. Ne Pahpãm te ri ijàpên xà ita caxuw ixãm.
19 Ne ampeaj kam me gũ na ijakry. Ampo na? Wa itỳj me ate Pahpãm mã ina me acakôc na, amji mã me ato hane. Na wa apu ijakry, ne itỳj jũ caxuw, Jeju Carõ Pejti kôt, ite me hacjên xà ita pê icator na, amji to hane.
Pawrô nee hũ na Jeju pahàmti xà atajê nõ ton prãm nare
20 Pê Pahpãm imã, ite amji kam ijapac xà ita mã cato, ne imã ijàpênxà ita gõ, wa ikrĩ ne to pit mã apê. Ne imã jũ caxuw ijàpên xà ita kam ipec prãm nare, ne cama kam itỳjti, ne imã ijũcanãr to prãm pit. Neite amji kam ijapac xà ita kam, imã ijũcanãr tỳjti to prãm, pom ahnaa mã wa ita kam ton to mõ, ita na wa ton to imõr to prãm. Ne imã itĩar kam, amji mã Jejujaprỳ to ipicamẽn to prãm, ne hanea ne ityc xàa kam, imã amji mã to ipicamẽn to prãm.
21 Ne imãa itĩar na ipa ita na impej. Ampo na? Wa hãn ne hõtpê itỳj Jeju to amji mã ihimpej to ipa. Ne ityc na ri itĩr jirôa pê imã impej. Ampo na? Wa ha jũ caxuw ty, ne ma Jeju wỳr api, ne curia cahê na ikrĩ rohnỳtti mã. 22 Nãmri wa ha ite itĩr ita na ipa na, wa ha itỳj cormã ijàpên xà impejti ita kwỳ to ijàpên cri. Ne itỳj hipêr Jeju wỳr mehkwỳ to apkjê. Ne jũ wa ha ajte amji mã capi? 23 Nãmri imã pry pijakrut na wa ha amji mã ihnõ capi. Ne imã, ite amji kam ijapac xà ita jicu ne ityc, ne ma Jeju wỳr ijàpir, ne cahê na ikrĩ na, imã amji toprãm. He ita na ri imã impeaj to impej. 24 Ne ite me atehcajpar to prãm to ri, cormã ita ri imã ipa to prãm. 25 Cwỳrjapê wa itỳj cormã pjê kam me acahê na ipa na ite amji jahkre pej. Ite me atehcajpar, ca ate me apicamẽn to me amõr, ne Pahpãm to amji mã me ahimpej kam me gakryti na, ca me amji to mehprãm. 26 Wa ha cormã me awỳr amji jaxà, ca ha me ipupu, ne ampeaj kam me gakry. Ca ha ate me Jeju Crixtô japrỳ to apicamẽn to prãmte me to gũjarẽn to:
— Ampeaj kam Jeju cati ne carôt tỳj ne impej, cwỳrjapê ri hacpỹa necute me pamã Pawrô kujahêc — hane.
Cu ha pahtỳj me pahte amji pupun xà kêanre ata kam awcanã
Juta 3
27 Nare, wa ha nee me awỳr icator nare cakrô, wa itỳj me garẽn par to prãm. Ne pom ite me amã harẽn itajê cunea jirôa pê impej catia atana ri, imã me ato prãm he. Ca ha me acunea catyt kam, me apejti kam, me Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn pejti itajê to pit mã, amji to me apijapar to me apa. Ne imãme acuhtom pej pêa mã, ate me gàpên xà pê Jeju jarẽn pejti to, ate me amji cujtên to me apa na imã me garẽn par prãm. 28 Ne nee ca amji mã me acurê xwỳn te Jeju cuna mã mehcakôc xiti itajê cupa nare, ne cama me cuna mã amji to mehtỳaj ne. Quê ha amji name acajpẽ, ne amji mã me garẽn to:
— Co he! Quê ha me cumã me pahcupanare ita kam ame hane, ne ihtỳj me pajirô pê xa — hane. Ampo na? Quê ha ihtỳj Pahpãm ate me hirô pê axãm xà caxuw me amã me acarôt gõ, ca ha atỳj me mentête hahê ne hirô pê xa, quê ha me hamre. 29 Ne Pahpãm te, ate Jeju Crixtô mã me gàpên xà na, me apyxwỳr. Cwỳrjapê ca ha me kampa, ne ma amji mã me to ahimpej to me apa kam, me to acrà tu ne. Ne hanea ne icuxàcumã me amji pupun xà kêanre to me amji pupun to me apa.
30 Pê ca ramã me pahcurê xwỳn pê, ite Jeju te amji kam hapac xà pytàr na, me ipupu. Pê wa iteamji pupun xà kêanre ita me ajco amji cujtên to ipa, pê ca ahna me ijarẽn pa he. Na ca ha ita kam icahê na ate me hũtàr prãmte, cu ha pahtỳj me amji cujtên to me papa rohnỳtti mã. Na ca ha hanea ne, icuxà ikôt me amji pupun xà kêanre to me amji pupun to me apa.