22
Ne hanea ne cute imã mehtĩr rohnỳtti mã xà jõ cô to ihkõm xà ata jahkre, wa ite hõmpun. Mã Pahpãm me, ihkra pê Caràcahàcre Kra ihkrĩxàa pĩn ajpjê, ne ampeaj kam ihprà jiwrỳ, pê ihhêj rũm kẽn prà jiwrỳhti ata, ne krĩ jõ krĩ cape cajpuw ajpjê. Ne pĩxô pàr te cô jũjêata, quê ha jũm hô nõ krẽ, ne jũ caxuw ihtyc nare, na pê haprỳ pê Mehtĩr Rohnỳtti Mã Xà Jõ Pĩxô Pàr. Ne ahpỹanre na putwrỳpyxit kam ajco hô xen xà to hô. Ne caku pyxit kam hô xen xà to hô to tôxi. Ne ihhô atajê pê hanea ne ihtỳj curi krĩxàre cahhêxà na impej, ne ihtỳj me cumã ampej.
Cu ha pahtỳj Pahpãm kuc ri me hõmpu
Ne krĩ ata kam, por Pahpãm mã ampo kên kĩn nare atajê jamreare. Ne Pahpãm krĩ xà ata ri, krĩ ata kam ihcuhhê. Mã mehkwỳ cunea pê cumã me hàpên catêjê atajê ihtỳj Pahpãmmã cute mehkĩnti na me amji jarẽ. Ne ihtỳj me Pahpãm kuc pupu, ne cute me hõmpun catêjê atajê cunea kuctỳj kam haprỳ pit. Ne hipêr curi caxwa xà nare, ne nee cute me amji cujro xà na ame ampojàhcujro xà na me prãm nare, ne nee ame pyt jàhcujro na me prãm nare. Ampo na? Me pajõ Pahhiti pê Pahpãm pê ri mehcujro xà, ne quê ha me tame to ihhimpej to mehkrĩ rohnỳtti mã.
Pom Jowãw te me cumã ihcakôc itajê ampeaj kam ri
Ne por Pahpãm mã imprar catê apu imã ampo to ipipẽ to harẽn to mõ ata te ri imã hũjarẽn to:
— Pom ite amã ampo cunea jarẽn itajê, atỳj kampa, nãmri ampeaj kam ri. Ampo na? Pahpãm pê me pajõ Pahhiti, pê ajco harkwa to mehcakôc catêjê mã Carõ Pejti kujate, ata te ri awỳr ikujahêc. Ite amã ampo te hajỹr xàitajê jarẽn, ne amã to ipipẽ, ca ate hõmpun prãmte ri, cute awỳr ikujahêc — hajỹr. Mã pea Jeju te amji jarẽn to:
— Pom ca Inxũ Cati jarkwa na ihkàhhôc kam me gapac pejti to me apa atajê, me gakrya ne. Ampo na? Wa ha amji jaxàr pyrentu — hajỹr.
Ipê Jowãw, ne wa ite ampo itajê cunea impar, ne ihcunea pupun. Ne ite hõmpun ita jirô pê, wa apu Pahpãm mã imprar catê ata to catia ne imã ihkĩnprãmte hỹrmã tẽ, ne pea cuna mã ikõn krã na ijỹr, mã cute imã harkwa to:
— Apu ito hajỹr nare. He wa nee girôa pê icati nare, nãmri ipê anõa wa, ne hanea ne ipê me akjêjêkwỳa nõ wa, ne ipê, por wa me ihkàhhôc ita jarkwa kampa atajê nõa wa. Ne quêt Pahpãm to ca me catia ne me amã ihkĩn.
Cu ha pahte amji kam me pajapac xà pejti to me papa
10 — Nee ca apu ihkàhhôc ita te ampo jarẽn xà itajê to apimxur nare, ne atỳj mehcunea kam mare mã harẽn to apa. Nãmri, pom ampo te hajỹr xà ita, quê ha nee ahna ahtũm ry nare, quê ha ihcunea cato. 11 Por mehkêanre atajê, quê ha ihtỳj mehkên itajê kam me to incrà tu, ne por mehtũmti atajê, quê ha ihtỳj mehtũmti ita kam me toincrà tu. Ne mempejti atajê, quê ha ihtỳj mempej ita kam me to incrà. Ne por me Pahpãm cuna mã mempejti na me ipa atajê, quê ha ihtỳj Pahpãmcuna mã impejti ita kam me to incrà tu ne — hajỹr.
12 Ne ite hipêr Jeju kam ijapac, mã cute imã hũjarẽn to:
— Wa ha amji jaxàr pyrentu! Ne ajpên me hàmcwỳr xà atajê to tẽ, ahpỹanre na cute me imã hàpên xà ton atajê jahpan xà na. 13 Ipê pjê kat jõ Pahhiti, ne ipê hihôt jõ Pahhiti. Ne ipê harê me, ihhô me, hô jõ Pahhiti. Ne ipê ampo cunea kam to iprar catê, ne ampo cunea to hamrecatê.
14 — Ne por cute ame Caràcahàcre Kra caprô pê icaprô ata kam, cuteamji mã mehkà cahhõn catêjê, me hakrya to me hakry. Ampo na wa ha me cumã ijũjarẽn to hane he: “Gapacta ne atỳj Mehtĩr Rohnỳtti Mã Xà Jõ Pĩxô ita ku, neatỳj hanea ne krĩ jõ harkwa itajê na me acjêj xà” hane. 15 Ne por cute ame ampo kên kĩnti atajê ri, põ pê krĩ pu na ame ipa xà, quê nee jũm hàr nare, krĩ kam ame ipa atajê kĩnte. Ne me hũxy xicatêjê te hajỹar, ne cute me ampo kam me pahpahàmti ton catêjê me, cute mehcuran catêjê me, cute ame pahpãm cahàc krekà kĩn catêjê me, cute ameharkwa me, me hàpên xà to mehhêj to me ipa catêjê atajê cunea, quê hanee krĩ ata mã jũm hàr nare, ne põ pê ame ipa.
16 — Ipê Jeju, wa ite imã imprar catê kujahêc me amã, cute me apê me ikwỳ mã ijarkwa na me amã ampo itajê cunea jarẽn xà na. Ne ipê pahhiTawi xwỳ tàmxwỳ nõa wa. Ne pom mehcunea awcahti xà wỳr me caxêti prà tetetti pejti pupu ata jĩkjê na mã, mehcunea me ipupu ne ipej na meijahkre pej — hajỹr.
17 Pahpãm Carõ Pejti me Jeju me hĩxi pê krĩ impejti ata te hàkjêr to:
— Ajpên me acjêj — hajỹr. Ne por cute me ita par catêjê, quê ha mehkwỳ mã harkwa to:
— Hacme, ne me acjêj! — hane. Ne me anõ mã kôr ata, ajpên mõ ne cama cô ita kwỳ to ikõ. Ne pom cô ita, quê ha jũm te to ihkõm ataihtĩr rohnỳtti mã, ne nee jũ caxuw ihtyc nare.
Ihkàhhôc ita nee kam me to incri xà nare, ne nee kam me to cati xà nare
18 Ipê Jowãw, pa wa ha caxwãm catia mã ate Pahpãm jõ kàhhôc ita kam me gapac catêjê mã ihcawpa. Nãmri quê ha ihkàhhôc ita kam harkwa itakaj na, hirôa pê jũm te ampoto ipicamẽn na, quê ha Pahpãm hanea ne ihtỳj cumãihkàhhôc ita kam, cute ihkên na ihhôc atajê to cumã ajcamẽ. 19 Nãmri quê ha hanea ne jũm te Pahpãm jarkwa ita tête, põ mã harkwa nõ to hũcapêr na, quê ha hanea ne Pahpãm ma apu cupê hõ pĩxô te me to ihtĩr rohnỳtti mã xà ata intê, ne nee cumã ihnõ nare, ne hanea ne ma hõ krĩ impejti ata tête apu curê. Hõ, por ramã ite ijõ kàhhôc kam ahna ihhôc atajê mã he.
20 Ne por catyt kam Jeju te ampo itajê cunea jarẽn ata te ri amji jarẽn to:
— Ampeaj kam wa ha hacpỹ ne amji jaxàr ne itẽm pyrentu, he wa ha nee amji to ijàhtũm rynare, ne ajpên tẽ — hajỹr.
21 Ne imã me Pajõ Pahhiti pê Jeju te me acunea to impej na me ato prãm. Hamre. Àppendix