7
Wal ola pipul brom Kiriyajerim bin go langa Bethshemesh, en deibin gajim det Seikridwan Boks, en deibin deigimbek det boks langa det haus blanga wan olmen neim Abinadeb. Det haus blanga im bin jidan ontop langa hil kantri, en detlot pipul bin meigim det san blanga im neim Eliyeisa jidan bos blanga det Seikridwan Boks blanga YAWEI det trubala God. 2 Sem 6:2-4; 1 Kran 13:5-7
Semyul bin jidan lida blanga Isreil
Wal det Seikridwan Boks blanga YAWEI bin jidan deya langa det taun gulum Kiriyajerim longtaim. Imbin deya 20 yiya, en ola Isreil pipul bin kipgon askimbat God blanga album olabat brom olabat enami.
Wal Semyul bin dalim olabat, “If yumob wandi gibit miselp langa YAWEI brabliwei, wal yumob garra libum bulurrumbat ol detlot drimin blanga ola najalot pipul, en yumob garra tjakidawei ola toiwan drimin blanga det gelwan drimin gulum Estatei. Yumob garra bulurrum YAWEI. Oni im na yumob garra weship, en afta im garra album yumob brom ol detlot Filastain enami blanga yumob.” Lagijat na Semyul bin tok.
Wal ola Isreil pipul bin tjakidawei ol detlot drimin sheip blanga det dubala drimin gulum Beil en Estatei, en deibin weship langa YAWEI. Oni im na deibin bulurrumbat na.
Afta na Semyul bin jandim wed langa ola Isreil pipul, “Yumob majurrumap miselp langa det taun gulum Mispa, en deya na ai garra askimbat YAWEI blanga album yumob.”
Wal ola pipul bin majurrumap miselp langa det taun, en deibin abum serramoni weya deibin gajim sambala woda, en deibin spilim det woda jis laiga ofring blanga God, en dei nomo bin dagat eni daga brom ailibala raidap sangodan, en deibin ol tok, “Melabat bin dum nogudbala ting langa YAWEI.”
Wal deya na langa det taun gulum Mispa, Semyul bin jidan lida blanga ola Isreil pipul, en detlot pipul bin ol majurrumap miselp deya langa det taun, en wen ol detlot Filastain pipul bin irrim det nyus, detlot faibala Filastain king bin go garram ola solja blanga olabat blanga fait langa detlot Isreil pipul.
Wal wen detlot Isreil pipul bin irrim detlot Filastain solja bin kaminap, deibin brabli bradin, en deibin tok langa Semyul, “Yu garra kipgon askimbat YAWEI blanga seibum wi brom detlot Filastain pipul.”
Wal Semyul bin gajim wanbala lilwan ship, en imbin kilim ded det ship, en imbin barnim im holbit blanga gibit ofring langa YAWEI, en imbin prei langa YAWEI blanga album ola Isreil pipul, en YAWEI bin duwit langa im.
10 Wen Semyul bin stil jandap deya gibitbat det sekrifais ofring, detlot Filastain solja bin kaman gulijap blanga fait. Bat wen deibin kaman gulijap, YAWEI bin jingat adbala langa olabat, en det bigbala nois bin kamat brom hebin, en detlot solja bin bradin, en dei nomo bin sabi wanim blanga dum, en deibin ranawei, 11 en ola Isreil solja bin kamat brom det taun, en deibin ranimap detlot Filastain solja raidap langa det taun gulum Bethka, en deibin kilimbat detlot Filastain solja olawei langa roud.
12 Afta na Semyul bin gajim wanbala ston, en imbin meigim jandap det ston langa midul langa Mispa en det pleis gulum Shen, en imbin gibit neim langa det ston. Imbin gulum “Ston blanga Album.” Bat garram im ronwan langgus imbin gulum det ston Ebanisa, en wen imbin gulum det neim blanga det ston, Semyul bin tok, “YAWEI bin album wi olawei.”
13 Wal lagijat na ola Isreil pipul bin bidim detlot Filastain pipul, en olawei weya Semyul bin jidan laibala, YAWEI nomo bin larram detlot Filastain pipul kambek en teikoba det Isreil kantri igin, 14 en detlot Isreil pipul bin gedimbek ol detlot taun en kantri brom detlot Filastain pipul brom det taun gulum Ekran raidap langa det taun gulum Geth. Ola Emarait pipul bin jidanbat gudwei langa ola Isreil pipul du, en dei nomo bin oldei fait langa detlot Isreil pipul.
15 Wal Semyul bin kipgon jidan bos blanga ola Isreil pipul longtaim raidap imbin dai, 16 en ebriyiya imbin oldei go langa det thribala taun gulum Bethel, Gilgel en Mispa, en deya na imbin oldei sodimat ola trabul blanga ola pipul, 17 en afta imbin oldei gobek langa im ronwan kemp deya langa det taun gulum Rema. Deya du imbin oldei sodimat ola trabul blanga ola pipul, en imbin bildimap teibul blanga ofring blanga weship langa YAWEI.

7:1 2 Sem 6:2-4; 1 Kran 13:5-7