9
Detlot Isreil pipul nomo bin teiknodis langa YAWEI
Wal Mosis bin kipgon tok, “Lisin langa mi ol yumob Isreil pipul! Dregli yumob garra krosim det Jodan Riba en yumob garra go en teikoba det kantri weya najalot pipul jidan bigismob nomeda olabat mowa strongbala langa yumob. Olabat taun garram haibala wol gulijap tatjim det skai. Detlot na, ola jaiyant brom det Enakait traib, olabat strongbala en brabli longbala. Yumob bin irrim najalot pipul tok, ‘Nobodi kaan bidim olabat.’ Bat tudei na yumob garra luk garram yumob ronwan ai, YAWEI det trubala God im garra go lida langa yumob laiga bigwan faiya. Im garra album yumob en yumob garra binijimap olabat kwikbala jis laik YAWEI bin pramis.
“Wal YAWEI garra andimwei detlot pipul lida langa yumob. En afta na, wen yumob jidan langa det kantri yumob kaan tok, ‘YAWEI bin gibit melabat dijan kantri dumaji melabat gudbala.’ Nomo! Im dum lagijat dumaji dei nogudbala pipul. Yumob reken im larram yumob teikoba det kantri dumaji yumob gudbala en dum wanim YAWEI wandim yumob blanga dum, bat najing! Im garra andimwei ol detmob, dumaji detmob brabli nogudbala pipul en im garra kipum det pramis weya imbin gibit langa wi grengrenfatha olabat Eibrahem, Aisik, en Jeikob. Bat yumob lafta sabi dijan. Im nomo gibit yumob dijan kantri dumaji yumob gudbala. Nomo! Yumob brabli adbala pipul.
“Yumob nomo fogedabat weya yumob bin meigim YAWEI gitwail langa yumob langa det deset kantri. Yumob nomo bin teiknodis en duwit langa YAWEI brom det taim wen yumob bin libum Ijip raidap yumob bin kamat iya. Wen yumob bin jidan langa det hil gulum Sainai yumob bin meigim YAWEI gitwail brabliwei en imbin gulijap blanga binijimap yumob. Aibin go ontop langa det bigwan hil blanga gedim det dubala ston garram det brabli strongbala pramis weya YAWEI bin meigim garram yumob. Aibin jidan deya ontop langa det bigwan hil blanga 40 dei en 40 nait en ai nomo bin dagat eni daga en dringgim eni woda. Eksa 24:18
10 “Brom deya YAWEI bin gibit mi det dubala ston weya imbin raidimdan garram im ronwan bingga wanim imbin tok langa yumob brom det faiya langa det dei wen yumob bin majurrumap miselp deya langa bodam langa det bigwan hil. 11 Wal afta detlot 40 dei en 40 nait YAWEI bin gibit langa mi det dubala ston weya imbin raidimdan det brabli strongbala pramis.
12 “Brom deya YAWEI bin dalim mi, ‘Yu godan streidawei langa yu pipul olabat det yubin bringimap brom Ijip, dumaji ol detlot pipul bin dum brabli nogudbala ting. Olabat bin olredi meigim det drimin sheip, en deibin gibit bekboun langa mi en nomo dum enijing aibin dalim olabat blanga dum.
13 “ ‘Wal ai sabi wotkain detlot pipul. Olabat brabli adbala. Dei nomo wandi lisin. 14 Nomo trai stapam mi na, dumaji ai garra binijimap olabat en nobodi kaan sabi langa olabat enimo. Ai garra meigim yu det dedi blanga bigismob pipul weya garra jidan brabli strongbala, en mowa strongbala langa dislot pipul iya tudei.’
15 “Brom deya aibin tenaran en kamdan brom det bigwan hil en aibin garrimap det dubala ston weya imbin raidimdan det strongbala pramis wen det hil bin barnbarn garram faiya. 16 Aibin luk yumob, en streidawei aibin sabi yumob nomo bin teiknodis wanim YAWEI bin dalim yumob blanga dum, en yumob bin dum brabli nogudbala ting langa im wen yumob bin meigimbat det drimin sheip laiga boiwan gabigabi. 17 En rait deya lida langa yumob aibin tjakamdan langa graun det dubala fletwan ston en deibin ol bitsap.
18 “Brom deya wanmo taim igin aibin leidan feisdan blanga weship langa YAWEI fo 40 dei en 40 nait en ai nomo bin dagat daga en dringgim enijing. Aibin dum dijan dumaji yumob bin dumbat nogudbala ting langa YAWEI en yumob bin meigim im gitwail brabliwei. 19 Aibin brabli bradin, dumaji YAWEI bin gitwail brabliwei en imbin wandi blanga binijimap yumob. Bat igin YAWEI bin lisin langa mi. Hib 12:21 20 YAWEI bin gitwail langa Eran du en imbin wandi kilim im, bat dumaji aibin prei blanga Eran streidawei. 21 Aibin deigim det nogudbala gabigabi sheip weya yumob bin meigim, en aibin tjakam insaid langa det faiya. En aibin breigimap det drimin sheip en bitsimap raidap imbin jidan wulijim det das. Aibin gajim det das en aibin tjakam im langa det lilwan riba weya bin randan brom det hil.
22 “En yumob bin meigim YAWEI gitwail du wen yumob bin deya langa Tebera, Mesa, en Kibrathataba. Eksa 17:7; Nam 11:3,34 23 En yumob nomo bin teiknodis langa im wen imbin jandim yumob brom Keidishbaniya en imbin dalim yumob blanga go en teikoba det kantri weya imbin wandi gibit yumob. Yumob bin gibit bekboun langa im. Nam 13:25—14:38; Dyud 1:21,26; Hib 3:16 24 Blanga longtaim aibin sabi yumob en langa det taim na yumob bin gibit bekboun langa YAWEI.
25 “Wal dumaji yumob bin lagijat, aibin leidan langa graun feisdan blanga weship langa YAWEI fo 40 dei en 40 nait, dumaji aibin sabi YAWEI bin jinggabat blanga binijimap yumob. 26 Aibin prei, ‘YAWEI yu na det boswan God. Lisin langa mi na en nomo binijimap yu ronwan pipul olabat, detlot pipul weya yubin seibum en bringimat brom Ijip, dumaji yu brabli strongwan en garram detmatj pawa. 27 Yu jinggabat blanga detlot wekinmen blanga yu neim Eibrahem, Aisik en Jeikob. Nomo teiknodis blanga dislot pipul weya dei jidan brabli adbala en nogudbala en dumbat ola nogudbala ting. 28 If yu binijimap olabat, detlot pipul brom Ijip garra tok, “YAWEI nomo garram det pawa blanga deigim olabat langa det kantri weya imbin pramis olabat. Imbin deigim im ronwan pipul olabat langa deset kantri blanga binijimap olabat, dumaji im nomo laigim olabat.” 29 Bat detlot pipul blanga yu na. Yu na bin pikimat olabat blanga jidan yu ronwan pipul. Yubin bringimat olabat brom Ijip dumaji yubin yusum yu brabli gudbala en strongbala pawa.’ Lagijat na aibin prei.”

9:9 Eksa 24:18

9:19 Hib 12:21

9:22 Eksa 17:7; Nam 11:3,34

9:23 Nam 13:2514:38; Dyud 1:21,26; Hib 3:16