34
God garra jadjim ola pipul langa dijan wel
Wal aibin kipgon tok, “Kaman ol yumob pipul langa dijan wel. Kaman ola enimul en ebrijing weya jidan langa dijan wel. Kaman en irrim. Dumaji YAWEI det trubala God im brabli wail langa ebri pipul langa ebri kantri, im garra kilim olabat. En blanga olabat dedwan bodi garra leidanbat ebriweya langa graun en olabat bodi garra go nogudwan, en olabat garra jidan jinggiwan en detlot blad garra randan langa detlot hil. En det skai garra binijap jis laik wen yu rolimap wanbala rolapwan peipa, en ola sta en ebrijing brom det skai garra buldan wulijim detlot bushis weya dei oldei buldan brom det draiwan tri. Meth 24:29; Mak 13:25; Luk 21:26; Reb 6:13,14
“Bambai na wen YAWEI bin binij im wek deya langa skai garram im bigwan naif, im garra kamdan langa det kantri gulum Idam, weya im garra panishim ol detlot pipul. Det bigwan naif blanga YAWEI, im jidan garram loda blad en fet wulijim det naif dei yusumbat blanga kilim detlot ship en nenigout blanga sekrifais. Dumaji YAWEI garra abum dijan sekrifais langa det taun gulum Bosra, en langa ebri lilwan taun langa det kantri gulum Idam. Detlot lidamob blanga Idam hu oldei jidan brabli strongbala, wulijim bigwan buligi garra ol dai. Ola olmen en ola yangwan men garra ol dai du, en det kantri garra jidan garram olabat blad en fet. Wal YAWEI bin olredi pikimat det yiya en det dei wen im garra kaman en fait blanga wi langa Saiyan, en panishim wi enamimob.
“Detlot riba langa det kantri gulum Idam garra jidan jis laik det bitjaman, en det graun garra jidan jis laik det faiya en hotwan ston, en det faiya garra barnimap det kantri. 10 Det faiya garra barnbarn oldei en olnait. En Idam garra jidan jis laik det deset kantri, en nomo enibodi garra trebul thru langa det kantri igin. Reb 14:11; 19:3 11 Ola mukmuk en igulok en wailwan enimul garra meigim olabat kemp deya na. God garra binijimap det kantri en libum im emtiwan. 12 Idam garra abum det neim Kantri Nomo Garram Enijing. En nomo eni king garra jidan deya. 13 Detlot haus blanga det king en ola strongbala haus langa detlot taun, garra abum loda jigiwan gras, en oni detlot wailwan dog gulum jekal, en bigwan bard gulum ostrij garra wokaranbat deya en meigim olabat kemp deya du. 14 Ola wailwan enimul garra wokaranbat deya, en detlot dibuldibul garra jinginatbat gija. Ola enimul hu oldei wokaran ebrinait taim garra jidan langa det rabishwan pleis blanga abum spel. 15 Ola mukmuk garra meigim nes blanga lukaftumbat olabat bigininimob, en detlot bigwan bard gulum boltja garra flaiflaibat en lukaranbat langa det pleis.
16 “En langa det buk blanga YAWEI yumob gin luk, en yumob gin faindim weya olabat bin raidimdan. ‘YAWEI bin majurrumap ola enimul, garram im pawa en im spirit. Nomo enijing bin misat, najing.’ 17 En YAWEI bin meigim plen weya detlot enimul garra jidan, en olabat garra jidan deya olagijawan.” Aisai 63:1-6; Jera 49:7-22; Isik 25:12-14; 35:1-15; Eimos 1:11,12; Oba 1-14; Mel 1:2-5

34:4 Meth 24:29; Mak 13:25; Luk 21:26; Reb 6:13,14

34:10 Reb 14:11; 19:3

34:17 Aisai 63:1-6; Jera 49:7-22; Isik 25:12-14; 35:1-15; Eimos 1:11,12; Oba 1-14; Mel 1:2-5