25
Det ami weya garra kaman brom nowathwei
Wal mi na bin gedim mesij brom YAWEI det trubala God blanga dalim ol detlot pipul brom Juda langa det namba 4 yiya wen Jehoiakim det san blanga Josaiya, bin jidan king langa Juda. Dijan bin det feswan yiya wen Nebakanesa bin jidan king langa Bebalon. 2 King 24:1; 2 Kran 36:5-7; Den 1:1,2 Wal aibin tok langa ol detlot pipul brom Juda en Jerusalem, “Blanga 23 yiya, brom det namba 13 yiya wen Josaiya det san blanga Eman bin jidan king langa Juda raidap langa dijan dei na, YAWEI bin tok langa mi, en ai nomo bin blandim enijing blanga dalim yumob wanim YAWEI bin dalimbat mi. Bat yumob nomo bin teiknodis, najing. Yumob nomo teiknodis en irrim, nomeda YAWEI oldei kipgon jandimbat detlot speshalwan mesinja langa yumob. Olabat bin oldei dalimbat yumob blanga tenim miselp brom yumob nogudbalawei, en brom detlot nogudbala ting weya yumob oldei dumbat, wulijim yumob gin kipgon jidanbat langa dijan kantri weya YAWEI bin gibit langa yumob en yumob grengrenfathamob, blanga jidan olataim. Olabat bin dalim yumob nomo blanga weship en bulurrum enikain drimin, en nomo blanga meigim YAWEI wail langa yumob wen yumob oldei weshipbat detlot drimin sheip weya yumob bin meigim. If yumob teiknodis langa YAWEI, wal im kaan panishim yumob.
“Bat YAWEI bin tok, ‘Yumob nomo bin irrim langa mi. Yumob bin meigim mi brabli wail garram detlot drimin sheip blanga yumob, en yumob bin bringimap det panishmen langa yumob ronselp. Wal dumaji yumob nomo bin irrim langa mi, wal ai garra jandim ol detlot pipul brom nowathwei, en det wekinmen blanga main gulum King Nebakanesa brom Bebalon. Ai garra bringimap olabat blanga fait langa ola pipul langa Juda en langa ol detlot frenmob blanga Juda. Ai garra binijimap ol dislot pipul, en ai garra libum olabat rabishwan olagijawan. Im garra jidan brabli nogud. 10 Ai garra meigim olabat jidan brabli sedwan en dei kaan abumbat eni gudbala en hepi taim wen enibodi merrit. Olabat kaan abum eni oil blanga olabat lemp, en dei kaan abum enimo sid daga. Jera 7:34; 16:9; Reb 18:22,23 11 Holot dijan kantri garra jidan rabishwan en im garra jidan brabli nogudwan wen enibodi luk, en detlot najalot pipul, olabat frenmob garra ol wek blanga det king brom Bebalon blanga 70 yiya. 2 Kran 36:21; Jera 29:10; Den 9:2 12 Afta tharran ai garra panishim det kantri gulum Bebalon en det king, blanga olabat nogudbalawei. Ai garra meigim det kantri jidan rabishwan olagijawan. 13 Ai garra panishim Bebalon garram ola brabli nogudwan ting aibin jinggabat blanga dum langa ola pipul wen aibin tok langa Jeramaiya. Ol detlot nogudwan ting weya bin jidan langa dijan buk. 14 Ai garra peiyimbek detlot Bebalon pipul blanga wanim olabat bin oldei dumbat, en najalot pipul en detlot king garra meigimbat olabat prisana.’ ” Lagijat na YAWEI bin tok.
YAWEI garra panishimbat ola najalot pipul
15 Wal YAWEI det God blanga ola Isreil pipul bin tok langa mi, “Jeramaiya, iya na det kap blanga wain, bat im brabli fulwan garram main wailwan wed. Yu garra deigim dijan langa detlot pipul weya ai jandim yu, en yu garra meigim olabat dringgim dijan. 16 Wen olabat garra dringgim, olabat garra wok nogudbalawei, en olabat kaan sabi wanim olabat dumbat, dumaji ai garra jandim najalot pipul blanga fait langa olabat.” Lagijat na YAWEI bin tok.
17 Wal aibin gajim det kap brom det bingga blanga YAWEI, en aibin gibit langa ola pipul weya YAWEI bin jandim mi, en aibin meigim olabat dringgim. 18 Jerusalem en ola taun blanga Juda en garram olabat king en lidamob, bin dringgim brom det kap, en olabat bin jidan jis laiga draiwan deset pleis. Olabat bin jidan brabli nogudwan, wulijim ola najalot pipul bin yusumbat olabat neim nogudbalawei, en olabat stil dumbat tudei.
19-26 Iya na ol detlot neim blanga detlot najalot pipul hu garra dringgim brom det kap.
Det king brom Ijip, en im boswan olabat, en im lidamob,
ola pipul brom Ijip, en ol detlot pipul brom najalot kantri hubin jidan deya,
ola king brom det kantri gulum Yus,
ola king brom detlot Filastain taun gulum Eshkalan, Gasa, Ekran, en detlot hubin stil jidan langa det pleis gulum Eshdad,
ola pipul blanga Idam, Moweb en Eman,
ola king brom Taya en Saidan,
ola king blanga det Medatareiniyan kantri,
detlot taun gulum Dedan, Tema en Bus,
ola pipul hu oldei kadimbat olabat heya shotwan,
ola king brom Areibiya,
ola king brom detlot deset traib,
ola king brom Simri, Elam en Midiya,
en ola king brom longwei kantri en brom gulijap kantri langa nowathwei.
Ola king brom ola kantri langa dijan wel garra dringgim brom det kap. Det laswan hu garra dringgim brom det kap, im det king brom Bebalon.
27 Afta tharran YAWEI bin dalim mi na, “Yu garra dalim detlot pipul mi na YAWEI det boswan God blanga Isreil bin dalim olabat blanga dringgim main einggriwan wed raidap olabat garra jidan drangginbala en baku en buldan en kaan gidap, dumaji ai garra jandim bigiswan wo langa olabat. 28 If olabat nomo laigim blanga deigim det kap brom yu bingga en dringgim brom det kap, wal yu garra dalim olabat mi na YAWEI det brabli boswan God bin tok olabat garra lafta dringgim brom det kap. 29 Ai garra stat main wek garram det nogudbala ting langa main ronwan taun. Dei reken dei kaan git panishmen brom enibodi, bat najing. Olabat garra git panishmen, dumaji ai garra jandim det bigbala fait langa ola pipul langa dijan graun. Mi na YAWEI det boswan God bin tok.
30 “Yu na, Jeramaiya garra tok ebrijing aibin dalim yu. Yu garra dalim dislot pipul, ‘YAWEI garra jingat adbala brom hebin, en det thanda garra basbasbat deya langa top. Im garra jingat brabli adbala langa im pipul olabat. Im garra jinginat jis laik det men weya pudumbut langa detlot greip daga. Ebribodi langa dijan wel garra irrim im, 31 en ol detlot pipul ebriweya garra irrim det nois. YAWEI garra jadjim ol detlot kantri. Im garra bringimap ola pipul langa kothaus, en im garra meigim ola nogudwan pipul daidaibat.’
32 “Brabli nogudbala ting kaminap langa wan kantri en afta tharran im garra go langa najawan kantri, jis laik bigbala stom weya majurrumap miselp longwei najasaid langa dijan wel. 33 Langa det dei na, detlot bodi blanga detlot pipul weya aibin kilim, olabat bodi garra leidan oloba langa det graun. Nobodi kaan krai blanga olabat, en nobodi kaan berrim detlot bodi du. Detlot ded bodi garra leidan deya gin langa det graun jis laik enimul minyuwa.
34 “Yumob garra krai, ol yumob lidamob. Yumob hu oldei lukaftum main pipul jis laik det stakmen lukaftum ola ship. Yumob garra krai nomo lilbit. Yumob garra krai en rol miselp langa det das, dumaji det taim im olredi iya na blanga yumob garra gitkil, en olabat garra kadimap yumob jis laik det bigwan ship weya olabat oldei kadimap. 35 Yumob kaan ranawei eniweya, najing. 36-37 Yumob garra sori miselp nomo lilbit en kraikraibat en yumob garra fil brabli nogud, dumaji aibin brabli wail, en aibin binijimap yumob, en aibin libum yumob gudbala kantri brabli rabishwan. 38 Aibin libum main pipul olabat, jis laik det laiyan weya libum det keib weya im oldei jidanbat. Aibin meigim det kantri jidan jis laik deset kantri na, dumaji aibin brabli wail langa olabat en aibin jandim yumob enami blanga fait en binijimap yumob.” Lagijat na YAWEI bin tok.

25:1 2 King 24:1; 2 Kran 36:5-7; Den 1:1,2

25:10 Jera 7:34; 16:9; Reb 18:22,23

25:11 2 Kran 36:21; Jera 29:10; Den 9:2