103
Det filing blanga YAWEI det trubala God
Song blanga Deibid.
Trubala, mi preisimbat YAWEI det trubala God.
Garram ol main filing mi preisimbat im seikridwan neim.
Trubala, mi preisimbat YAWEI,
en ai kaan fogedabat ola gudbala ting imbin dum blanga mi.
Wen mi dum nogud ting,
im oldei larramgo mi fri.
Wen mi git sik,
im oldei meigim mi gudwan igin.
Wen mi oldei abum trabul en gulijap dai,
im oldei seibum mi.
Im kain langa mi, en im laigim mi detmatj.
Langa dijan taim weya mi jidan laibala,
im oldei gibit mi ola gudbala ting.
Im meigim mi strong laik wen aibin yangbala,
en strongwan blanga kipgon iya langa graun,
jis laik det igul kipgon deya ontop langa det skai.
 
Wen pipul gibit najalot adtaim,
YAWEI oldei luk detlot pipul hu oldei abumbat trabul,
en gibit olabat feyago.
Im oldei tridim pipul raitwei.
Imbin oldei dum klebabala ting blanga album ola Isreil pipul.
Imbin dalim Mosis wanim imbin plen blanga dum.
YAWEI det trubala God im brabli kainbala, en im laigim im pipul olabat detmatj.
Im kaan gitwail kwikbala,
en im kipgon laigimbat im pipul. Jeims 5:11
Im kaan kipgon graulbat im pipul olabat,
en im kaan kipgon wail langa olabat.
10 If im panishim wi olawei blanga ola nogudwan ting, wal im rait.
Bat im oldei larramgo wi fri kwikbala.
Im nomo kipgon panishimbat wi olataim.
 
11 If yu lukap blanga lukaran weya det skai im binij,
yu kaan faindim.
Det skai neba binij.
En YAWEI laigim im pipul lagijat du.
Im kaan stap laigimbat im pipul hu oldei rispek langa im.
12 En yu jinggabat hau det sanraisaid jidan brabli longwei brom det sangodansaid.
Wal lagijat du im garra deigidawei ola nogudbalawei longwei brom wi.
13 Wen wi luk lilwan biginini garram olabat dedi,
im laigim im biginini olabat du.
Wal lagijat du YAWEI garram det filing blanga detlot pipul hu oldei rispek langa im.
14 Im sabi wi jidan wikwan,
en im sabi imbin meigim wi brom det graun.
 
15-16 Wi pipul, wi nomo jidan laibala longtaim.
Wi jis laik det gras weya oldei draiyap en dai kwikbala.
Wi bon, wi growap en wi dai kwikbala du.
Langa bush kantri ola purdiflawa kamat,
bat det win blowimwei olabat,
en nomo enijing jidan.
Wal blanga wi laif im lagijat du.
17-18 Bat wen YAWEI laigim im pipul,
im laigim olabat olagijawan.
Im kipgon laigimbat olagijawan, detlot pipul hu oldei rispek im,
en hu oldei teiknodis langa im strongwan pramis weya imbin meigim.
Im dum rait ting blanga olabat biginini,
en blanga olabat biginini weya garra kaman bambai.
 
19 YAWEI det trubala God langa hebin,
en im na det king blanga ola boswan ebriweya langa dijan wel.
20 Preisim YAWEI, ol yumob einjul blanga im,
ol yumob strongbala wekinmen hu oldei duwit langa im.
Yumob teiknodis langa ol im wed.
21 Preisim YAWEI ol yumob bigismob einjul deya langa hebin.
Yumob jidan wekinmen blanga im,
en yumob dumbat wanim im wandim.
22 Preisim YAWEI, ebrijing weya imbin meigim,
langa ola kantri ebriweya.
En mi du,
trubala, ai garra preisim YAWEI.

103:8 Jeims 5:11