^
Sekaraiya
YAWEI bin jingat langa im pipul olabat blanga kambek langa im
Drim blanga hosis
Sekaraiya bin drim blanga buligi hon
Drim blanga wan men garram string
Ola prisana garra kambek langa Jerusalem
Drim blanga det haibala serramonimen
Drim blanga det lempsten
Drim blanga rolapwan peipa weya bin flaiflai
Drim blanga det wuman insaid langa baskit
Drim blanga fobala bagi garram hosis
Speshalwan het blanga Joshuwa
Detlot pipul bin askim YAWEI blanga det serramoni nomo lau dagat daga
YAWEI bin gibit gudwan wed blanga Jerusalem
Wed blanga detlot jigibala pipul detsaid langa det boda
Det king hu garra kaman bambai
YAWEI garra bringimbek im ronwan pipul olabat
YAWEI im meigim pramis blanga seibum im pipul olabat
God garra panishim detlot strongwan bos langa Lebanan
Wan gudwan en wan nogudwan bos blanga ola ship
YAWEI garra lukaftum detlot pipul langa Jerusalem
Pipul garra krai blanga det men weya deibin kilim garram spiya
Deibin kilim det stakmen
YAWEI garra kaman bambai en jidan bos