SA LETA KEKENU TE
PITA
Sa Vinabakala
Hie Sa Leta Kekenu te Pita sapu kubere la nia sa koari na tie te Karisito saripu ta pozae na “tie ta vizatadi te Tamasa,” saripu ta hurakatae la koari na pinaqapaqaha popoa pa Ponitasi, Qalesia, Kapadosia, Esia, meke Bitinia. Pa rane ṉinoroi sari na popoa hire si koa koasa popoa sapu ta pozae Teki. Kaiqa tie si balabala ia sapu Pita si korapa koa pa Roma, sa ṉati vasileana lavata, totoso ta kubere sa leta hie. Hola kaiqa vuaheni si tava mate si asa vasina.
Sa ṉatina sa leta hie si pude sovutu va ṉiṉirai saripu tirona sa, saripu nuquru lai sari na ṉinovaṉovala na tinasigiti koasa dia rinaṉeraṉe koe Zisu. Tavetia Pita si hie, pude va balabala pule ni sa Inavoso Leana koa rini pu tirona sa leta koasa guguana e Zisu Karisito. Tozia sa sa Nana minate, tinuru pule, meke sa Nana vina tatara sapu kote pule mae, pude madi raṉe valeania se Zisu. Meke pude madi turu va nabu si arini koa sa rinaṉeraṉe pa korapa tinasuna na ṉinovaṉovala tadina kana. Meke be turu va nabu si arini, si kote tava sosode valeana pa korapa pinodeke, sapu hinokara sari na dia rinaṉeraṉe. Meke kote ta pia si arini “Koasa rane pana pule mae se Zisu Karisito.”
Sipu beto sovuti Pita sari na tie te Karisito hire, pude koa va ṉiṉira koari na dia tinasuna, si sovuti tugo sa si arini pude madi koa guana tie te Tamasa pa doduru dia tinoa.
Sari na Pinaqapaqahana sa Leta
Sa zinama tataru kekenu. Hinia 1:1-2
Sa vina balabala pulena sa tinaharupu te Tamasa. Hinia 1:3-12
Tinarae pude koa madi pa tinoa. Hinia 1:13 kamo hinia 2:10
Sa hiniva te Karisito koari na tie pa totoso ta ṉoṉovala meke koa ta sigiti koari na kana. Hinia 2:11 kamo hinia 4:19
Vina pepekae meke na tinavete ninabulu tadina tie te Karisito. Hinia 5:1-11
Sa tinukuna sa leta. Hinia 5:12-14
1
Zinama Tuketukele
Arau Pita, sapu keke apositolo te Zisu Karisito, si kubere atu koa gamu na tie ta vizata mia te Tamasa, sapu ta hurakatae la pa seu, meke korapa koa guana tie karovomia koari na pinaqapaqaha popoa pa Ponitasi, Qalesia, Kapadosia, Esia, meke pa Bitinia. Gamu sina tie ta vizata mia koasa hiniva te Tamasa sa Tamada, podalae mae gua pukerane, meke ele tava madi mia koa sa Maqomaqona sa Tamasa, pude mi va tabea se Zisu Karisito, pude mi tava via koasa eharana Sa.
Mi tago zoṉazoṉa ia sa Nana tataru lopu ta ṉana kamona, meke sa binule.
Sa Rinoverove koe Zisu sapu Tava Toa Pule
Mani tavahesi sa Tamasa sa Tamana sa nada Baṉara Zisu Karisito! Sina koasa ninomana gua sa Nana tataru variva taleosae, si ele poni gita Sa sa tinoa vaqura. Meke raṉe valeania gita sapu kaqu vagia gita sa tinoa hola koe Zisu Karisito, sina toa pule si Asa pa minate. Ke gua asa, si doṉo va kenu la ia gita sapu kote tagoa gita doduru, gua sapu ele va nama vekoa Tamasa pude tadi Nana tie. Ele va nama vekoa Tamasa si asa pa Maṉauru pude tamugamu, vasina lopu kote boka kaleana, na ta ṉovala, ba kote kekeṉoṉo puta mo sa Nana tinolava ninae rane ka rane. Ta kopue si gamu koasa ṉiniraṉira te Tamasa pa korapa mia rinaṉeraṉe, osolae kote vagia gamu sa tinaharupu sapu ele va nama vekoa Tamasa, pude vata dogoro nia koasa rane mumudi.
Koa qetuqetu nia gamu sa tinaharupu asa, sapu evaṉia Tamasa koa gamu, be ta vala pa tinalotaṉa si gamu pa totoso papakana mo, sina koa gua koari soku votivotiki pinodeke pu koa ta sigiti ni gamu. Sa ṉatidi ri doduru tinasuna hire si pude podeki be hinokara sari na mia rinaṉeraṉe. Sa mia rinaṉeraṉe si marilaena hola nia sa qolo. Na qolo sapu lopu koa hola si boka ta sulu pa korapa nika pude va via ia. Ba sa mia rinaṉeraṉe sapu tava sosode, sapu be hinokara si asa, si koa hola. Koasa rane pu kote pule mae ia Zisu Karisito, si kote vagia gamu sa vinahesi, na vina lavata mia koe Tamasa. Lopu ele dogoria gamu se Zisu, ba tataru nia gamu si Asa, meke lopu dogoria gamu kamahire, ba va hinokaria gamu si Asa. Gua asa si gamu ke ta siṉie qinetuqetu marilaena, sapu loke zinama boka tozi va bakalia, ura na korapa vagia gamu sa tinaharupudi rina mia tinoa, sapu sa ṉatina sa mia rinaṉeraṉe koe Zisu Karisito.
10 Sari na poropita pukerane si ele korotae kenu nia rini sa tataru variharupi hie, sapu kote vagia gamu koe Tamasa. Ke hata va minakia rini sa guguana sa tinaharupu, 11 pude gilania sa totosona, meke sa guguana sa. Sa Maqomaqona Karisito pu koa koa rini, si ele huhuku vekoa meke tozi va kenu ia Sa sa tinasigiti sapu kote vagia Karisito, meke pa mudina sa Nana tinasigiti, si na minataqara, pa vina lavata. 12 Vata gilana nia Tamasa koari na poropita arini, sapu sari na dia tinavete si lopu pude valeana pule ni mo teledia, ba pude tokani gamu, totoso zama ni rini sari na ginugua sapu ele avosi gamu koari kaiqa. Sari na tie pu tozia sa Inavoso Leana koa gamu, si tozia rini pa korapa ṉiniraṉira tanisa Maqomaqo Hope sapu ta garunu maena pa Maṉauru. Ari na mateana ba hiva gilani sari ginugua hire te Karisito.
Sa Tinioko pude Koa Va Madi
13 Ke gua asa, si mi va namanama i sari na mia binalabala pude tavetavete. Mi kopu puleni gamu, mamu va soto va nabui sari na mia rinaṉeraṉe koasa tataru variharupi, sapu kaqu ta poni nia gamu pana pule mae se Zisu Karisito. 14 Mi va tabea sa Tamasa, kekeṉoṉo gua ri Nana koburu leadi. Mi lopu luli gamu sari na mia inoko'okoro kaleadi saripu taveti gamu pa pinupuhu, totoso lopu ele va hinokaria gamu se Karisito. 15 Mi koa na tie madi mia meke loke mia sinea koari doduru mia tinavete, gua sapu sa Tamasa pu tioko gamu si loke Nana sinea. 16 Ura zama sa Tamasa koasa Kinubekubere Hope: “Mi koa na tie madi mia, meke loke mia sinea, sina loke Qua sinea si Arau,” gua.* Liv 11:44-45, 19:2
17 Hoke poza nia Tamamia gamu sa Tamasa pana varavara gamu. Asa sa Tamasa pu lopu toka kale totoso varipitui ni Sa sari doduru tie koari na dia tinavete. Ke gua asa, si mi pamaṉa nia sa Tamasa, pa doduruna sa mia tinoa koari na votiki popoa pa pepeso. 18 Ura ele gilania mia gamu sapu visoroihe si lulia gamu sa hahanana huporo tadi na tiatamamia pukerane. Ba ele holu vagi gamu Sa koasa tinoa loke laena asa, pude na tie te Tamasa si gamu, meke sa hinolu mia si lopu evaṉia Tamasa pa tinabara qolo na siliva pu lopu koa hola, 19 ba evaṉia Sa si asa koasa ehara marilaena te Karisito, sapu guana lami pu loke ari kisakisana. 20 Ta vizatana koe Tamasa si Asa sipu lopu ele tava podaka sa kasia popoa, meke tava dogoro vura si Asa koa sa ginugua mia gamu koari na rane mumudi hire. 21 Pa korapana Zisu Karisito si va hinokaria gamu sa Tamasa, sapu va toa pulea si Asa pa minate, meke ponia Sa sa vina lavata. Gua asa ke sa mia rinaṉeraṉe na rinoverove, si soto koasa Tamasa.
22 Ego, pa mia vina tabena sa hinokara, si ele va via puleni gamu, pude vata dogoro nia gamu sa tataru hinokara koari na turaṉa mia pu va hinokara. Ke mi koa varivari tatarue zoṉazoṉa pa doduru bulomia. 23 Ura pa korapana sa zinama toa holana te Tamasa si tava podo pule si gamu. Lopu koasa tiṉitoṉa matena, ba koasa tu sapu toa hola ninae rane. 24 Gua sapu zama nia sa Kinubekubere Hope:* Ais 40:6-8
“Sari doduru tie si guana duduli;
meke doduru dia tinolava si guana havoro pa pezarana;
harahara sari duduli meke hoqa sari na havoro,
25 ba sa zinama te Tamasa si turu hola ninae rane.”
Sa zinama hie si asa tugo sa Inavoso Leana sapu ta tozi vurae koa gamu.

*1:16 Liv 11:44-45, 19:2

*1:24 Ais 40:6-8