^
2 KORINITI
Zinama Tuketukele
Zama Leana Koe Tamasa se Paula
Sa Hinobe koari na Inene te Paula
Tinaleosae koasa Tie Sea
Balabala Mamata se Paula pa Toroasi
Minataqara pa Tinoa Keke koe Karisito
Sari na Nabulu Tanisa Vinariva Egoi Vaqura te Tamasa
Sa Tinagotago Maqomaqo pa korapa Raro Patu
Koa Raṉeraṉe
Sari Tini Vaqura
Sa Vinaribulei koe Tamasa pa Korapana Karisito
Vinabalau koari na Hahanana Huporodi
Sa Qinetuqetu te Paula
Hahanana Variponi tadi na Tie te Karisito
Taetusi meke Saripu Luli Koasa
Sa Vinariponi koari Kaiqa Tie te Karisito
Lavelave nia Paula sa Nana Ninabulu
Paula meke sari na Apositolo Kokohadi
Sa Tinasigiti te Paula pa Nana Tinoa Apositolo
Sari Dinogodogorae te Paula meke sa Tinasigiti pa Tinina
Balabala Sisigiti Paula sari pa Koriniti
Vina Balau Vina Betobeto