25
Kaiqa Tutina e Ebarahami
(1 Koronikolo 1:32-33)
Meke keke pule barikaleqe pozana si e Ketura si haba ia e Ebarahami. Meke va podoni sa koe Ketura sari Zimirani, Zokisani, Midiani, Isibaki meke Sua. Meke se Zokisani hie sina tamadia ri Siba meke e Dedani. Meke sari na tutina e Dedani si ari Asura, Letusi, meke se Liumi. Meke hire sari na tuna koreo e Midiani: ari Epaha, e Epera, e Hanoki, e Abida, meke e Eleda. Arini sari doduru tutina e Ketura.
Meke vala betoi Ebarahami koe Aisake sari doduru nana likakalae saripu tagoi sa. Ba sipu korapa toa nana sa si poni vinariponi sa sari na tuna koreo saripu va podoni sa koari kaiqa nana barikaleqe. Beto asa si garunu taloani sa sari na tuna koreo hire pa popoa kali gasa rimata, pude koa va seu koe Aisake, gua.
Mate meke Ta Pomunae se Ebarahami
7-8 Barogoso sisigiti se Ebarahami meke mate, sipu keke gogoto zuapa ṉavulu lima vuahenina si asa. Meke pomunu nia ri karua koreo si asa, ari Aisake meke e Isimeli, pa korapa bae pa Makapela tata pa Mamere; koasa pepeso sapu tagoa Eporoni tuna e Zoha tatasana. 10 Asa sa pepeso sapu holua Ebarahami koari na tie pa butubutu Hitaiti. Vasina si ta pomunae beto sari Ebarahami meke e Sera sa nana barikaleqe.* Zen 23:3-16 11 Meke pa mudina sa minate te Ebarahami, si mana nia Tamasa sa tuna koreo sapu se Aisake. Meke koa tata si asa koasa berukehe sapu ta pozae “Tanisa Tamasa Toana sapu dogorau”, gua.
Sa Tutina e Isimeli
(1 Koronikolo 1:28-31)
12 Hie sa vivineina sa tuna Ebarahami, sapu se Isimeli, sapu va podo nia Ebarahami koe Hega, sa barikaleqe Izipi, sa pinausu te Sera. 13 Ego, hire sari na pozadi rina tuna koreo e Isimeli, meke sari na varilulidi rina dia pinodo: e Nebaioti, e Kedara, e Adibilu, e Mibisami, 14 e Misima, e Duma, e Masa, 15 e Hadadi, e Tema, e Zetura, e Napisi, meke e Kedema. 16 Arini sari na tiatamadia ri ka manege rua butubutu, meke ta pozae luli tugo koari na pozadi sari na dia vasileana, meke sari na vasidi pu koa varigarae rini. 17 Meke keke gogoto toloṉavulu zuapa vuahenina se Isimeli meke tiqe mate. 18 Meke koa pa kali popoa pa vari korapana Havila meke Sura sari na tutina e Isimeli, meke kamo la gua tugo pa kali gasa rimata pa popoa Izipi, sapu pa siraṉa la gua pa popoa Asiria. Koa varipaqapaqahi koari kaiqa tutina pule te Ebarahami si arini.
Sa Pinodo te Isoa meke e Zekopi
19 Hiera sa vivineina sa tuna koreo e Ebarahami, sapu se Aisake. 20 Ka made ṉavulu puta vuahenina se Aisake, sipu haba ia sa se Ribeka, sa tuna vineki e Betueli. Se Betueli hie sina tie Aramea, pa popoa Mesopotemia si asa. Se Ribeka hie si na vavenena e Lebani. 21 Meke varavara la nia Aisake koe Zihova sa nana barikaleqe, sina tige si asa, meke va egoa e Zihova sa nana tinepa, ke tiqe aritiana se Ribeka. 22 Meke gilania Ribeka sapu kote karua sari na tuna pa korapa tinina, ba sipu lopu ele podo sari karua, si variṉazai sari karua pa korapa kokoana koburu. Ke zama si asa, “Na vegua ke ta evaṉa tu koa rau sapu guahe?” gua si asa. Ke la nanasa nia inolaṉa sa se Zihova.
23 Meke zama la se Zihova koasa,
“Karua koburu si kote podoi goi pa korapa tiamu,
meke kote vura mae si karua butubutu lavata,
meke kaqu vari pinopinoi sari karua tie arini.
Sapu keke si kote ṉiṉira hola nia si keke,
meke kaqu nabulu nia sa kenuna sapu mudina.”* Rom 9:12
24 Meke kamo sa totoso tanisa si podoi sa sari karua tuna koreo. 25 Meke sapu kenuna si bulabula, meke pulupulu sa tinina. Ke poza nia Isoa rini si asa. 26 Meke taṉini va nabua sapu vina rua sa huhubakuluna e Isoa totoso podo si asa; ke poza nia Zekopi rini si asa. Ka onomo ṉavulu puta vuahenina se Aisake, sipu podo sari karua avisi hire.
Holuholu nia Isoa Koe Zekopi sa Ṉiniraṉira koasa Nana Pinodo Va Kenue
27 Meke sipu noma sage sari karu koreo, si ta evaṉae na tie bokabokana pa hukue se Isoa. Hoke hiva ene va seu si asa, ba se Zekopi si na tie bule, meke hoke kokoa mo tata koari na ipi si asa. 28 Hoke hukue ponia Isoa se Aisake, gua asa ke tataru nia sa si asa, ba se Ribeka si tataru nia sa se Zekopi.
29 Keke rane sipu korapa raro supu bini se Zekopi, si kamo pule beto hukuena se Isoa, meke ovia si asa. 30 Meke zama la koe Zekopi se Isoa, “Ke ovia hola qua. Poni nau vasi supu ororana valeana sana.” Gua asa ke ta pozae Edomu si asa.
31 Meke olaṉa se Zekopi, “Leana, maqu ponigo, be poni nau goi sa mua ṉiniraṉira koasa mua pinodo koreo va kenue,” gua si asa.
32 Meke zama se Isoa, “Leana hola! Na tata mate ovia qua si rau; na tiṉitoṉa leana sa si kaqu evaṉia sa qua ṉiniraṉira pa qua pinodo va kenue?” gua si asa.
33 Meke olaṉa se Zekopi, “Ego, kekenu si mamu zama tokotokoto mae koa rau, sapu kaqu poni mae nia goi koa rau sa mua ṉiniraṉira pa mua pinodo va kenue.” Ke zama tokotokoro se Isoa, meke va karovo la nia sa koe Zekopi sa nana ṉiniraṉira pa nana pinodo va kenue.* Hib 12:16 34 Meke ponia bereti na supu bini e Zekopi se Isoa, meke zomuzomue na hoe va isisuru si asa, meke gasa turu, meke taloa nana. Gua asa sapu hiva nia Isoa sa ginani hola nia sa nana ṉiniraṉira koasa nana pinodo va kenue.

*25:10 Zen 23:3-16

*25:23 Rom 9:12

*25:33 Hib 12:16