52
Sa Hinoqa Tanisa Vasileana pa Zerusalema
E Zedekaea si ka hiokona eke vuahenina totoso tava baṉara si asa pa Ziuda, meke koa baṉara si asa pa Zerusalema ka manege eke vuaheni. Sa pozana sa tinana si e Hamutali, na tuna barikaleqe e Zeremaea sa tie pa vasileana Libina. Tavete va kaleana pa Kenuna Zihova si asa, gua tugo mo sapu tavetia sa baṉara Zehoiakimi. Meke bugoro sisigiti ni e Zihova sari na tinoni pa Zerusalema meke Ziuda meke hitu pani Sa si arini pa Kenuna.
Ego se Zedekaea si va gugue la koasa baṉara pa Babiloni.
Ke koasa vina sia vuahenina sa binaṉara te Zedekaea, pa vina manege puta sidara, koasa vina manege puta rane si la pa Zerusalema se Nebukaneza sa baṉara pa Babiloni, meke sa doduruna sa qeto minate tanisa, meke kuri rini sari na vasina vari variperana pa vari likohaena sa gobana sa Zerusalema, pude raza ia gua.* Izk 24:2 Ke koa vari likohae nia rini sa vasileana pa Zerusalema osolae kamo sa vina manege eke vuahenina sa binaṉara te Zedekaea.
Kamo pa vina sia rane koasa vina made sidara si namu lopu leana sa soṉe pa korapa Zerusalema; sari tie si loke gedi ginani hokara. Pa totoso asa si huaria ari pa Babiloni si keke kali goba pude nuquru la gua pa korapana sa vasileana lavata, meke govete vura sari doduru tie varipera te Zedekaea. Pana boṉi si ta luarae si arini pa sasada sapu pa vari korapadi ri karua goba tata koasa inuma tanisa baṉara sipu korapa koa vari likohae nia mo ri tie Babiloni sa vasileana nomana. Govete la gua si arini pa lolomo Zodani,* Izk 33:21 ba hadu lulia sa qeto minate pa Babiloni se Zedekaea meke kamoa rini si asa koasa pezara tata pa Zeriko. Govete veko pania ri doduru tie varipera te Zedekaea si asa. Ke tuqe vagia rini se Zedekaea meke turaṉa la nia koasa baṉara pa Babiloni pa vasileana Ribila koasa popoa pa Hamati. Vasina si ta pitu si asa koasa baṉara pa Babiloni. 10 Pa Ribila si va matei sa baṉara pa Babiloni sari tuna koreo e Zedekaea sipu korapa doṉo la mo se Zedekaea; va matei tugo sa sari doduru koimata pa Ziuda. 11 Beto si va behu i sa sari matana e Zedekaea, pusi nia seni boronizi sa meke turaṉa la nia sa pa Babiloni, vasina si la koa si asa pa vetu varipusi osolae mate si asa.* Izk 12:13
Ta Huara sa Zelepade
12 Koasa vina manege puta rane pa vina lima sidara koa sa vina manege sia vuahenina sa binaṉara te Nebukaneza pa Babiloni, si mae pa Zerusalema se Nebuzaradani sa koimata koari tie kopu tanisa baṉara, meke na nabulu tanisa baṉara pa Babiloni. 13 Meke sulua sa sa Zelepade te Zihova, sa vetu baṉara, meke sari doduru vetu arilaedi si sulu gore betoni sa.* 1 Baṉ 9:8 14 Meke la ari doduru tie varipera pa Babiloni pu koa turaṉia sa koimata koari tie kopu tanisa baṉara meke huara goreni sari doduru goba pa vari kalina sa popoa Zerusalema. 15 Meke raovo taloa ni e Nebuzaradani, sa koimata koari tie kopu tanisa baṉara, sari kaiqa tie habahualadi, sarini pu koa hola pa Zerusalema, turaṉae sari na tie bokabokadi pa tinavete pa lima, meke arini pu ele karovodi la koasa baṉara pa Babiloni. 16 Ba veko hola i e Nebuzaradani sari tie malaṉadi pude kopu ni sari na inuma vaeni meke sari kaiqa inuma linetelete pule.
17 La ari kasa pa Babiloni meke huara va umumu i sari karua dedegere boronizi pa kenuna sa Zelepade, meke sari tuturuana koa i na totopili meke sa besini boronizi lavata pa Zelepade te Zihova meke paleke taloa beto lani rini pa Babiloni sari na boronizi.* 1 Baṉ 7:15-47 18 Paleke lani tugo rini pa Babiloni sari na raro, sevolo, puripuriana zuke, raro na besini pude tana sisiruana ehara, meke doduru likakalae boronizi sapu tavetavete ni rini pa tinavete vukivukihi pa Zelepade. 19 Meke paleke taloa ni tugo sa koimata koari na tie kopu tanisa baṉara sari na besini, sari na vovoina saripu veko ni oto huda humaṉa lea, sari na besini boronizi pude tana sisiruana ehara, na tiṉitoṉa palepalekeana motete toana, na tuturuana zuke, na baolo pude zoropo vinariponi napo vaeni, doduru sapu ta tavete pa qolo meke siliva.
20 Sa boronizi koari karua dedegere lavata, sa besini lavata, meke sari ka manege rua bulumakao boronizi vasina habotu sa besini lavata, meke sari tuturuana sapu koai na totopili saripu taveti e Solomone tanisa Zelepade te Zihova si lopu boka ta pada sari mamatadi. 21 Sari karua dedegere lavata si kekeṉoṉodi, meke hopeke ri kara si ka vesu mita ululudi meke lima mita toloṉavulu puta sentimita bobolokuhaedi. Na qoqoro korapae bari ke sa moatadi si ka zuapa meke kukuru sentimita. 22 Sari hadehade boronizi sapu hake pa batudi ri karua dedegere si hopeke karua mita meke hiokona sentimita ululudi meke tava sarie vuvua pomeqaraneti boronizi doduru vari likohaedi sari karua beto. 23 Pa vari kalidi si koadia si ka sia ṉavulu onomo vina sari pomeqaraneti; sa doduruna sa pomeqaraneti kali sage koari na vina sari si ka keke gogoto.
Sari Tie pu Ta Raovo La pa Babiloni
24 Meke turaṉa vagi tugo e Nebuzaradani, sa koimata koari na tie kopu tanisa baṉara, sari Seraea sa ṉati hiama kenukenue, Zepanaea sa ṉati hiama vina rua, meke sari ka ṉeta tie kopu sasada. 25 Koa rini pu koa hola pa Zerusalema si turaṉa vagia sa sa palabatu koari na tie varipera, meke sari ka zuapa tie totoli tanisa baṉara. Vagia tugo sa sa tie kubekubere sapu palabatu nia tugo sa kinubere vagidi sari tie varipera, meke ka onomo ṉavulu puta tie pule koasa vasileana nomana. 26 Vagi betoi e Nebuzaradani si arini meke turaṉa lani sa koasa baṉara pa Babiloni sapu koa nana pa Ribila, 27 sapu koa pa korapana sa popoa Hamati. Meke seke va matei sa baṉara vasina si arini. Gua asa ke, ta turaṉa taloa sari na tinoni pa Ziuda meke ta raovo la pa votiki popoa pa seu. 28 Hire sari na ninaedi ri na tinoni pu raovo taloani e Nebukaneza: pa vina zuapa vuahenina sa binaṉara te Nebukaneza, si ari ka ṉeta tina meke hiokona ṉeta tie Ziu; 29 pa vina manege vesu vuahenina sa binaṉara te Nebukaneza, si ari ka vesu gogoto toloṉavulu rua tie pa Zerusalema; 30 meke pa vina hiokona ṉeta vuahenina sa nana binaṉara, si ka zuapa gogoto made ṉavulu lima tie Ziu si raovo taloa ni e Nebuzaradani sa koimata tadi tie kopu tanisa baṉara. Sa doduruna si ari ka made tina onomo gogoto tie si ta raovo taloa.
Ta Rupaha pa Vetu Varipusi se Zehoiakini
31 Pa vina toloṉavulu zuapa vuahenina sa tinaraovo te Zehoiakini sa baṉara pa Ziuda, koasa vuaheni sapu tava baṉara pa Babiloni se Ivolomerodaki pa vina hiokona lima rane pa vina manege rua sidara, si rupahia e Ivolomerodaki se Zehoiakini sa baṉara pa Ziuda, meke va vura ia sa pa vetu varipusi si asa. 32 Zama va leana la ia sa se Zehoiakini meke ponia sa si keke habohabotuana sapu koa ia vina lavata ululuna hola ni si tadi kaiqa baṉara pule sapu somana koa turaṉi sa pa Babiloni. 33 Ke va gore pani e Zehoiakini sari na poko tadi tie ta pusidi meke habotu henahena si asa pa tevolo tanisa baṉara pa doduruna sa nana tinoa. 34 Ninae rane si ponia vasi poata sa baṉara pa Babiloni si asa pa doduruna sa nana tinoa osolae mate si asa.

*52:4 Izk 24:2

*52:7 Izk 33:21

*52:11 Izk 12:13

*52:13 1 Baṉ 9:8

*52:17 1 Baṉ 7:15-47