120
Dadaaqiani fee innaaru.
Qinee manda ummaaraki maridaqa Yaaweena aaraunanoo mifa eedoo qimasee dadaaqinoo.
Oo Yaawee unnaqimariasa faqa ueeqee mariasa faqa nisaukukinaana mareeqee kaqinni quqaqisaa.
Innee unna qimariasa Anutufa inni naqaa fee mannimaqaannoo.
Mifa naqimmaseenoo fee inni aupurarana nimiannoo fee.
Sundia rakira feefannoo faqa fidika arira idaurunnai faqa naruannoo.
Inni qambaanai marirafa kaasau maqannaa aamina maqannaasa qambaanara foora mandaikiqa maridaqa.
Qinee asooaranara fidiaqaa imariasaki kisaaqasaa uqanna mariaafanausa maridaqa.
Qinee asooaranara qimarunaqa misa rakiranara kai qidaqa.