126
Yaaweefa maasa Yeerusareenni qifiqee anufa qainasaara foora marinau.
Maasa firaaqoo naanaidara qida asasida idiree mariqau.
Miqi mariafanaqa akaqa maqannaasa maasara maaqi qiqau.
Yaaweefa firaa ainaina dadaaqinoo fee qiqau.
Kuqaa mifa firaa ainaina maasa dadaaqufaqa maasa minara firaaqoo asasiqiafana.
Aadaturunna aaku rifanoo nammari qumi marindee inana kaifaa maasa amiqi amiqimma qimaqaa.
Naukuna namu faqa ummaqi mariasa asasira idi namu faqa unakuaqanani.
Asumu ainaina ummaqiraree qimasee naukunu namufaqa maree munu ummaqusee mariifaqa nara aukuana unaku maree asasira idi namu faqa maree anifaranoo.