129
Isaraee maqannaasa nariqa namuqaauqa mandaikamma nimaqaani fee innaaru qiqau.
Innee Isaraee maqannaasa innee kumaaraasaa maruqooqari inni namuqaa ummaara nimi maree ani marianara qima qimiaqa.
Qinee kumaaraa mariafannaqooqari qini namuqaauqa niranaqee marufaqa qini mandaikamma qimaqee mariqau.
Miqidaqa sia qini uridaaqaree mariqau.
Maqarumasee afuqaki oora ateekee mariandee iqa namuqaauqa qini kaakadi qitaufaka runna oorara foora meemai uqanna ateekee mariqau.
Miqi marufanoo Yaaweefa andeeqarafa maridanoo rumbaranakinaana iduku qisanau.
Aiqama Sioonna maqusara fidiaqaa imariasa rafaaqa fusaifaqa anirandeeqa sandeefarannoo.
Misa maaqasaa ururee mari andanda fara foora urureenoo aadana usidanoo.
Sia moo fannoo mina suqu moodaanaki quqaidaqa sia rumbamaree fidaqa.
Aiqaree fimariasakiqari sia moo fannoo Yaaweefa amiqi amiqimma amaqaanifee qifaranoo.
Maasa Yaaweena auqusaa amiqi amiqimma amaqaidee qidaqa.