131
Anutuna saqarikammasee innaaru qira oosana.
Oo Yaawee qinee qeeqa qimooqirana minniseeqa.
Qeeqa ramoo ramaa irana faqa minnisee qimeesa uquseeqa.
Qinee sia firaa ainainauqara oonu mafi iridaqa, qinee sia amanaiki marunna ainainara faqa sia iridaqa.
Qinee sia miqidaqa, qinee asooaranaki qifaaqa quqasee maridaqa.
Faiqi aanaaqi nári ninausa nifundanasaa ireeda faiqaqee iandee iqa marunanoo qini qimuqusa fannoo ireeda qiniki maridanoo.
Oo Isaraee maqannaasa maqee faqa naaru faqa Yaaweena kai saqari kiaqa.