134
Anutuna amooqira nameera qirafa.
Innee Yaaweena naaquqara amaana maqaki eendaki ainaini mariasa innee aiqama aniree Yaaweena amooqiaqa.
Amaana maqaki inneeqa nisauku uqeerasee innaaru qidaqa Yaaweena amooqimma amaqaaqa.
Yaaweefa maa maqana faqa miri innaarunna faqa auqu quqoofa Sioona maqusakiqari inni amiqi amiqimma nimaqaani.