137
Isaraee maqannaasa Babilonia maqa maaqaki maridaqa iki raqoo ufafa.
Maasa Yuda maqannaasa Babiroonia maqannaasa rumbaranaki maridaqa Babiroonnia nammariuqa afainni ooqufaaqee idaqa Sioonna maqusara irisaidaqa iki raqee mariqiafana.
Maasa miqoo maridaqa doori runusee nariqa piripunna saqari asaanasaa diri qiafana.
Maasa rumbaqimaqee marusa maasara qidaqa idi raaqee qiqau.
Idi raidaqa maasa asasirana qimiaqee qiqau.
Sioonna maqusara rara idi rama nimiaqee qiqau.
Misa miqi qufaqa maasa maaqi qiqiafana.
Maasa naqimasee fee aanaamuru maqa maaqakiaqa Yaaweena amooqira idi raanauree. Sia amana.
Qinee Yeerusaree maqusara qaunuseefau qinee sia kaifaa naaruara piripunna amana aruanaura.
Qinee ani Yeerusaree maqusara sia aiqama kari irifau sia amana kaifaa naaruara idi raanaura.
Anee qini uriqarara asasirafa mariannanara qaunusee sia amana kaifaa idi raanaura.
Babiroonnia maqannaasa Yeerusaree maqusa faandaamura rakeemmasee keeqoo faqa Eedoomma maqannaasa namuqaa fuki faaki qidaqa Yeerusree maqusa rapeepaa iaqeera qunara Yaawee anee iriseenana mina akiiqara ia.
Oo Yaawee anee misufara iriqaraasammasee sia qaunua.
Oo Babiroonnia maqannaasa innee kuridi fifaranoo.
Maasa Isaraee maqannaasa saaroo qinana Babiroonnia maqannaasa narinafa asasiannoo.
Inni Babiroonia maqannaasa faiqi aanaaqiuqa qumaree maasa Isaraee maqannaasa saarooqi oonisaa rutukinafa asasiannoo.