54
Namuqaasaa itita amaqaannee innaaru.
Oo Anutu aneenna afeekannai qini mara amiqiranaki quqaqisaa.
Aneenna firaa afeekannai qini rumbaranakinaana iduku qisaa.
Oo Anutu, qini innaaru qirana iria, qini dookinaa ufa iria.
Ramoo ramaa imariasa aniree qini dariraridaqa.
Faiqí kuqa narimariasa qini marirana taika qimaqarara midaqa.
Anutu ani ufara sia irimariasa qini dariraridammia.
Kuqaa Anutufa qini dadaaqi marifa maridanoo.
Qini mariranasaa rakisi marifa Yaaweefa maridanoo.
Anutufa qini namuqaa qini mandaikamma qimaqee
maria oosannana quandasee nariqa faqa mandaikamma nimaqaani.
Oo Yaawee aneenna mapukusee mariranara irisee misa kuridinnisaa.
Oo Yaawee qinee aandau tatufirana ani suqa amirara dididanoo.
Oo Yaawee ani auqu amiqirafa marinara ani amooqianaura.
Anee qini dadaaqiananoo aiqama ummaara fannoo sia qini rafaaqafinoo.
Miqimma saanaqa qeeqa qifunnai qeeqa namuqaa aqufuana niqafeeqa.