25
Festoram Paulo adâitobyry nhegatuhobyry
Aituo myani Festo idâly Cesareiaram pymâem. Azagâ tokalâ warâ iguampygueduo myani târâpa egasely. Jerusalémram idâly. Saimpygueduo myani kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, judeu domodo iwymârydo warâ idâlymo eagâ agueze. Paulo tienwentâdo nhegatulymo myani eyam.
— Xarâ Jerusalémram Paulo igonokâ — kelymo myani.
Ânwa ozelâ tyân-hoem kulâ olâ myani aguelymo.
Aituo myani Festo aguely:
— Cesareiadâlâ Paulo etagu nidâ. Inepa ise myarâ kodopâdyly. Kodopâduo, âwymârymo yagâ igonotaungâ. Târâ ise nhewentâdylymo, enanajimo inakanhe aitobyrybe-ro watay — kely.
Dez emedyly awârâem Jerusalémdâ itybyem myani Festo odopâdyly Cesareianra. Judeu domodo iwymârydo eagâ idâwânmomy. Kopaelâgâem myani Festo idâly tribunalram. Myarâ saintybyem myani ekadyly, aguely.
— Xarâ Paulo enetaungâ — kely.
Paulo myarâ âepanâgueduo myani judeu, Jerusalém donropyry modo tânâmize âtâdyguylymo lelâ. Inakai modogue kehoem myani nhewentâdylymo. Warâ olâ myani Festo aguely:
— Amyguelymo tydase urâ. Âdara pylâka ise amyguelymo âkealâ awyly kâuntuly — kely.
Agueduo myani âdara tâkely nutuba idylymo Paulo tienwentâdobyry modo wâgâ.
Aituo myani Paulo tywâgâ aguely:
— Âdy inakai agânhetaymba urâ. Xina ezewenry iweniby arapa kulâ awitaymba urâ. Deus ety âwankuem kânhetaymba urâ. Âdykâ kywymâry Roma donro kâunâguedaymba urâ warâ — kely myani.
Judeu domodo tienwiâpanâdyzeba olâ myani Festo. Aituo myani Pauloram aguely:
— Jerusalémram mydâdyse âmâ? Xirâ unâ wâgâ amyguedyse âmâ târâ, âkealâ, âkeaba warâ iwentâguedylymo awyly auguehoem? — kely.
10 Aituo myani Paulo in-hoguly:
— Udâdyse inkâba urâ myarâ. Tarâ inado urâ iwerâ. Roma donro pymâ kuru César aguehobyrylâ âmâ. Tarâlâ aguekâ, koendâ, koendâpa warâ awitobyry awyly wâgâ. Judeu domodo xurâem inakanhe awitaymba urâ, tutuzelâ âmâ. Awylygue ise kodopâbyra wawyly Jerusalémram. 11 Âdalâ inakanhe awitobyrybe yiguehoem kehoen-ro watay, yâen-hongâ. Judeu domodo kewâdyly kulâ watay olâ, ienagazenehomba nidâmo, kywymâry Roma donro agueho ara. Awylygue ise kywymâry Roma donro César-ram kâenkadyly. Ugonokâ pylâ mâkânra. Tâzekelâ urâ târâ. Mâkâ lelâlâ ise aguenri, inakanhe, inakanhemba warâ awitobyry wâgâ — kely myani Paulo.
12 Arâ agueduo myani Festo âtunâguedyly turuni modo agâ. Eagâmo adâkebygueduo myani Pauloram aguely:
— “Kywymâry César-ram ugonotaungâ, Roma donroram. Mâkâ ise inakanhe awitobyry wâgâ aguenri” mygueaki. Arâ ise aedyly. Romaram ise ogonodyly — kely myani Festo.
Paulo wâgâ Festo aguehobyry
13 Iweâpa ipygueduo myani pymâ Agripa âewyly tyaundu Berenice agâ Cesareianra, Festoram adakobâze. 14 Iweâpa myani târâ awylymo. Aituo myani Festo aguely eyam Paulo wâgâ:
— Tâlâ tarâ uguondo, Félix kadeia odaxi nhetadânehoymby, pymâem tawyly ume. Paulo mâkâ ezedy.
15 — Jerusalémram udâduo, kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymârydo, judeu domodo iwymârydo warâ yagâ agueze nâtâmo. Inakanhe aitobyry wâgâ keankâ Paulo nhewentâguedylymo. Nekadâmo kâyâen-hohoem. 16 Aituo keankâ Paulo agâ tyewiâtuneim modoram auguely: “Ânguy tyâwâtuneba saguhoem, aguely tydaseba kulâ” uguely.
17 — Aituo keankâ xarâ Paulo eydâ atoam âewylymo. Saintuomo inepa keankâ aguelymo kâindadyly. Kopaelâgâem keankâ udâly tribunalram. Myarâ saintybyem iekabygueduo keankâ Paulo kâingâsenehonly. 18 “Inakai modogue kehoem isenra nhewentâguedylymo” uguely keankâ yangahu oday. Arapa olâ keankâ aguelymo. 19 Tâzewenrymo ara anipyra atobyry wâgâ kulâ keankâ nhewentâdylymo. Mâkâ uguondo Jesus keho iwerâ igueypyemba awyly nheinwândylygue kulâ nhewentâdylymo.
20 — Xirâ wâgâ koendâ kâuntuhoem âdara awidyly awyly kâuntuba olâ wakynre. Aituo keankâ Paulo kampâiguely: “Jerusalémram mydâdyse âmâ? Xirâ unâ wâgâ amyguedyse âmâ târâ, âkealâ, âkealâba warâ inwentâguedylymo awyly auguehoem?” ugue eyam. 21 Tâtâdyzeba olâ keankâ. “Kywymâry Roma donro César-ram ise kâenkadyly. Ugonokâ pylâ mâkânra. Mâkâ lelâlâ ise aguenri, inakanhe, inakanhemba warâ awitobyry” nygue yam. Aituo yzodadury modoram auguely keankâ: “Koendâ merâ etaungâ. Pymâ Roma donroram ise kâingonodyly” ugue eyanmo — kely myani Festo, Agriparam.
22 Aituo myani pymâ Agripa aguely Festoram:
— Mâkâ uguondo aguely kâindadyse urâ — kely.
— Kopaelâgâ ise mâindadyly — kely myani Festo.
23 Kopaelâgâem myani Agripa, Berenice warâ idâlymo pymâ modo âtunâguedoram. Egawântuomo myani tuomare kehoem âzedaenkuolymo, pymâ ize tadato edaenkuho ara kehoem. Festo agâ, sodadu iwymârydo agâ, uguondo tynruneim modo agâ warâ myani âwândylymo. Âwâmpygueduomo myani Festo, Paulo ingâsenehonly. 24 Paulo âetuo myani Festo aguely:
— Idaenkuly, pymâ Agripa. Idaenkulymo, pymâdo, uguondo modo xirâ âtâ anakonro modo warâ. Anra Paulo. Aguidope judeu domodo izepa ato merâ. Jerusalémdâ watay, judeu domodo yagâ anyguemo, tienwentâguedomo wâgâ. Nâedâmo lâpylâ akaemo ewy xarâ, iwâgâ yagâ agueze. Aunlolâ inanry kâyâen-hohoem aguezesedylymo. 25 Urâem olâ âdaitobyry wâgâba kulâ tyâzepa. “Kywymâry Roma donro César-ram ise kâenkadyly. Ugonokâ pylâ mâkânra. Mâkâ lelâlâ ise aguenri, inakanhe, inakanhemba warâ awitobyry wâgâ” nygue. Awylygue ise myarâ kâingonodyly.
26 — Kywymâryram kata igonose urâ, âdaituo eyam kâingonodyly awyly nhutuhoem. Âdy kâinwenily awyly kâuntuba olâ urâ, âdaitybyem awyly kâuntuba wawylygue. Awylygue xarâ kâenenehonly, aguely mâindatomoem. Pymâ Agripa, amyguely kâindadyse urâ. Sapâiguegâ, in-hoguly idakâ warâ. Arâ keanra ise kata wâgâ kâinwenilype awyly. 27 Koendâ inkâba uguondo tâwentâzeim igonodyly kywymâry Roma donroram, ewentâdo wâgâ aguehomba kulâ — kely myani Festo târâ âtâdyguyby modoram.