3
Jodíómú íjcyátúmé uwááboobe Páávoro
Ááné hallútú íñe oo Páávoro o íjcyáábeke cuvéhoojánúmé ámuha jodíómú meíjcyátúmeke Críjtodítyú íjcyáné uwááboju o úwáábohíjcyáné hallútu. Tsúúca íhya ámuha méwaajácú Píívyéébée meke ɨɨ́daatsólléne oke níwaavéné ámuha jodíómú meíjcyátúrómeke téénevu o wáájácútsoki. Muuráhjáa ihdyu dííbyere óhdivu bóhówajtsó ámúhakye téhdure Críjtoj tééveri ɨpɨ́ááboíñé wáájácúratúné ipítyájcámeíñe. Aanée muurá tsúúca ámúhakye ó úúballé áyánéwu éhnée ɨ́hde ámúha éllevu o cáátúnúháámɨ́ pañe. Téhaamɨ́ɨ ámuha meéévénetu íhya tsúúca méwaajácú ɨ́mɨáánéjucóo oke dibye téénevu wáájácutsóne. Tsáháa muurá teene éíjyu múnáaúvudívú dibye bóhówajcárotúne. Aanée íñe ícyooca tsúúca bóhówajcároobe Íapííchoj tééveri íhjyú uubálle múnáama dííbyeéjté muha meíjcyame Jetsóó mamyémú meíjcyámedívu. Ahdícyane ámuha jodíómú meíjcyáturómé tsúúca méijcyá Píívyéébé avyéjúejte muha meíjcyadu Jetsocríjtodítyú ɨ́mɨáájú úwáábómeíñé ámuha mecáhcujtsódú íjcyame. Aame ícyooca méijcyá tsamééréjuco Píívyéébée Críjtoj tééveri iájcuíñé nééne meújcuímye.
Ehdu nééne íñe úwááboobéré ó pehíjcyá o méénúítyuróné Píívyéébée téénevu oke pícyoonéjuco. Aane ihdyu ó méénuhíjcyá dííbyé pɨááboríye. Aabe oo pámeere múhdumé Píívyéébeéjté meíjcyámedítyú ɨ́ɨdáátsoóbe. Áróóbekée oke ityújkevéélléne níwááveebe Críjtodi ɨ́ɨ́né imíjyaú meíjcyáné uwááboju íjcyanévú ámuha jodíómú íjcyátúrómeke o wáájácútsoki. Ahdújuco muurá o bóhówátsohíjcyáné pámehdívúré teene wáájácúratúnée Píívyéébe páneere ípívyéjtsoobe tsúúcajátújuco pítyájcámeíñe. 10 Aane muurá Píívyéébe meke úcuhíjcyá paméváré dííbyeke mecáhcujtsómé tsamééréjuco meíjcya téénetu níjkyéjɨri íjcyáné ɨhtsútujte iwáájácu muhdɨ́ɨ́vané dííbyé tujkéveju íjcyane. 11 Ehdúhjáa imyéénuíñé pítyájcámeííbyé tsúúcajájuco. Ahdújucóo muurá dibye teene méénune Máavyéjuube Jetsocríjtoj tééveri. 12 Ahdícyane dííbyej tééveri tsúúca Píívyéébema menáhbévájcatsí ɨ́ɨ́nerí íllityétúmé ɨ́mɨáánéjuco Críjtoke mecáhcújtsónélliíhye. 13 Áánéllii ámúhakye o néé ámuha meɨ́hvéjtsótu íñe tééné déjúcotu ámúhállii o ɨ́cúbáhrámeíhíjcyáné uwááboju. Íllure méímijyúúvé tééneri múhdurá ɨ́jtsúcunútúme.
Críjto meke wájyune
14 Ehdu Méécááni Píívyéébé tujkéveju mééma íjcyánéllii dííbyé úmɨwávú o mɨ́móúúvéne ó ihjyúvahíjcyá dííbyema dúúrúvaabére. 15 Áábé cahcújtso múnaa meíjcyame muurá tsúúca méijcyá dííbyé dohjɨ́ba múnaa tsaate tsúúca níjkyéjɨríjyuco íjcyámema íñe ííñújɨri meíjcyame. 16 Áánéllii ó táúmeíhijcyá dííbyeke Íapííchoj tééveri dibye ámúhá pañévú ipícyo ɨ́ɨhnáhó ámúhakye tene ɨtsɨ́pájtsoki. 17 Áhdure ó táúmeíhijcyá Críjto éhnííñevu ámúhakye ɨpɨ́áábo ímí dííbyeke ámuha meúráávyeki. 18 Aame óvíi ámuha tsijtye cahcújtso múnáama méwajyújcatsí ímíñeúvú ámuha mewáájácu ávyeta muhdú ɨ́mɨááné Críjto meke wájyune méɨ́jtsaméí pɨrúúvé íjcyane. 19 Aane ámúhá hallúvú ó táúmeíhijcyá pɨáábó Píívyéébe ɨ́mɨáábé íjcyáábeke muhdú dibye íjcyadu ámuha meíjcyaki.
20 Áánéllii ihdyu metsu dííbyeke medúúrúva ávyéjújtsomére. Muurá meke pɨ́ááboobe dííbyeke metáúmeíñé ehnííñevu meɨ́jtsámeítyúrónemájuco. Ehdu muurá meke pɨ́áábohíjcyaabe Íapííchó mééma íjcyánej tééveri. 21 Aane ihdyu óvíi dííbyeke méduurúvahíjcyá dííbyé cahcújtso múnaa meíjcyame paíjyuváré múijyú nɨ́jkéváityúné ípyée ipítyájcámeídyújuco Jetsocríjtoj tééveri mepájtyetéiñe dibye méénúnélliíhye. Ehdu teéne.