20
WARANK WATA PUNTU
Jalla nekztanaqui tsjii anjila cherchinc̈ha, arajpachquiztan tjonñi. Nii anjilaqui kjarquiz llawi tanzic̈ha; niz̈aza pajk carina tanzic̈ha. Nii llawiqui koz anawal tuj llawitac̈ha. Nekztan nii anjilaqui dragón tanchic̈ha. Dragonqui z̈koraz̈takaz Satanás diabluc̈ha. Jalla nii diabluqui warank wata watzcama c̈hejltac̈ha. Nekztan nii anjilaqui diablu tjojtz̈cu, koz tuj chawjcchic̈ha. Niz̈aza tsjii estampillz̈tan z̈catz̈inchic̈ha, diabluz̈ nacionanacchiz z̈oñinacz̈quiz ana iya incallajo, warank wata watzcama. Jalla nii warank watanaca wattanaqui, wilta cuchta cjistanc̈ha tsjii upacamakaz.
Jalla nekztan mantiz puestunaca cherchinc̈ha. Jalla nii puestunacquin julzi z̈oñinacaqui pjalzjapa poderchiztac̈ha. Niz̈aza acha murz̈inta criichinaca cherchinc̈ha. Nii criichinacaqui contatac̈ha, Yooz taku parlitiquiztan, niz̈aza Jesucristuz̈ puntuquiztan ticlartiquiztan. Ninacaqui anawal animalz̈quizimi niz̈aza niiz̈ paata yooznacz̈quizimi ana rispitkalc̈ha. Niz̈aza anatac̈ha anawal animalz̈ chimputa, ana yujc ayquizimi, ana kjarquizimi. Jalla nii conta criichinacaqui jacatatchi cherchinc̈ha. Warank watanaca Cristuz̈tan juntu mantaquic̈ha. Jalla niic̈ha primiru jacatatzqui. Parti ticzi z̈oñinacaqui ana jacatatchic̈ha nii warank watanaca watzcama. Nii primiru jacatatchinacaqui cuntintuz̈ cjequic̈ha. Ancha zuma kamañchiz cjequic̈ha. Nii segundo ticzqui ninacz̈taqui ana z̈elaquic̈ha. Nii segundo ticzqui tuz̈ cjic̈ha, infiernuquin chjatkatta wiñayjapa casticta cjisjapa. Pero nii jacatatchinacaqui Cristuz̈tan juntu mantaquic̈ha warank watanaca. Ninacaqui Yooztajapami Cristuz̈tajapami sirwiñinaca cjequic̈ha.
Jalla nii warank watanaca wattiquiztan Satanás diabluqui cuchtaz̈ cjequic̈ha koz tujquiztan. Jalla nuz̈ cutztiquiztan Satanás diabluqui ulnaquic̈ha tjapa tii yokquiz z̈ejlñi nacionanaca incallzjapa. Gog cjita naciona, niz̈aza Magog cjita naciona niz̈aza tjapa nacionanacz̈quiz incallz̈cu, quira zalzjapa ajcskataquic̈ha. Jalla nii nacionanacchiz zultatunacaqui walja tamac̈ha, kot at pjilaz̈takaz. Nuz̈ cherchinc̈ha. Nii zultatunacaqui walja campuquin ojkchic̈ha, Yooz parti z̈oñinaca muyuntizjapa, niz̈aza Yooziz̈ pecta watja muyuntizjapa. Jalla nuz̈ muyuntan, Yoozqui arajpachquiztan uj cutzinz̈quichic̈ha, ninaca k'ala ujzjapa. 10 Nekztanaqui incallñi diabluqui azupriz̈tan asñi uj kotquin tjojttatac̈ha. Jalla nicju tuquiqui anawal animalz̈tan toscar profetz̈tan tjojttatac̈ha. Jalla nicju majiñami weenami sufraquic̈ha watay wata.
PAJK CHIW MANTIZ PUESTU
11 Jalla nekztanaqui tsjii pajk chiw mantiz puestu cherchinc̈ha. Niz̈aza nii puestuquiz tsjiiqui julzi z̈elatc̈ha. Jalla nii julzi mantiñiz̈ nuz̈ z̈elan, niiz̈ yujcquiz arajpachami yokami k'ala katchic̈ha. Nekztan ana iya arajpachami yokami z̈elatc̈ha. 12 Nekztan ticzi z̈oñinaca cherchinc̈ha, koltami pakjimi, mantiñi Yooz yujcquiz tsijtchi. Jalla nekztanaqui Yooz liwrunaca cjetz̈tatac̈ha. Niz̈aza yekja liwru cjetz̈tatac̈ha; liwriita z̈oñinacz̈ tjuu listichiz liwrutac̈ha. Nii Yooz liwrunacquiz tjapa z̈oñinacaz̈ paatanacaqui apuntitatac̈ha. Ticzinacaqui apuntita paatiquiztan jama pjalz̈tatac̈ha. 13 Jakziltat pajk kotanacquiz ticztc̈haja, jalla ninacaqui Yooz yujcquiz intirjitatac̈ha. Niz̈aza jakziltami ticztc̈haja, niz̈aza ticzi z̈oñz̈ yokquin z̈ejltc̈haja, jalla ninacaqui Yooz yujcquiz intirjitatac̈ha. Jalla nekztanaqui tjapa z̈oñinacaqui ninacaz̈ paatiquiztan jama pjalz̈tatac̈ha. 14 Ticzmi niz̈aza ticzi z̈oñinacz̈ yokami ana iya z̈elaquic̈ha. Asñi ujquin tjojttatac̈ha. Nii asñi uj kotquin sufrisqui segundo ticz cjic̈ha. 15 Jakziltiz̈ tjuuqui liwriita z̈oñinacz̈ tjuu listiquiz ana z̈ejlc̈haja, jalla niiqui asñi uj kotquin tjojttazakaztac̈ha.