13
Pơnuaĭ Uơ̆n-Rơnăm
Yah dơlhă đờm jiơ̆ng tơgrơ̆ ia jơi anà mơnih sơ̆ng mơnih gơdrưh, bloh 'buh hũ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, nư̆n dơlhă mĭn yơu săp c̆èng dơlờng halài săp sàr poh. Yah dơlhă hũ pơnuaĭ brơi-soh đờm hwơ̆r, sơ̆ng thơu abih tơgrơ̆ pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm găm sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ jak-thơu; yah dơlhă hũ abih pơnuaĭ păng-tui prŏng tơ̆l truh hũ rơgơi pơđăr c̆ơ̆ tơgồ nau jiơ̆ng, bloh 'buh hũ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, nư̆n dơlhă sơđaŭ la mơnih 'buh kwơ-màng hơgĕ. Yah dơlhă brơi-pơrpha abih phơ̆n-bơna phŭm-kơsai drơi tô ròng mơnih siơŭ rơ'bah, halài klà-luơi rùp-phàp drơi tô kŏng c̆uh lăm apui, bloh 'buh hũ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, nư̆n du pơnuaĭ nư̆n kŭng 'buh kwơ-màng hơgĕ tơ dơlhă.
Pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm jiăng kŏng ă-ư̆n, pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm jiăng lơnguh-siàm; pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm 'buh oàn-mơbai, 'buh yeh-drơi, 'buh pơglòng-rùp, 'buh ngă pơnuaĭ sŭng adăt, 'buh duah phŭn-hơjŭng mĭn tơ rùp-phŭn drơi, 'buh sơmăr anok hơtai, 'buh sơdơ̆r-pioh pơnuaĭ mơsak-jơhà, 'buh sờh mư̆ng pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă, bloh sờh lăm pơnuaĭ tơpă. Pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm jiăng anĭt toh-luơi abih tơgrơ̆ mơta, păng-tui abih tơgrơ̆ mơta, gơnừm-c̆àng abih tơgrơ̆ mơta, kŏng ă-ư̆n abih tơgrơ̆ mơta.
Pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm dò mĭt-mĭt 'buh tŭ lơi luĭ lơhiă. Pơnuaĭ anĭt-brơi đờm hwơ̆r rơŭ abih, pơnuaĭ anĭt-brơi-soh đờm ia pơkơ̆n rơŭ pơdơh, pơnuaĭ anĭt-brơi-soh wờng thơu kŭng rơŭ abih. Kơyoa buơl gudrơi wờng thơu ka wĭl-tơ̆l, đờm hwơ̆r kŭng ka wĭl-tơ̆l. 10 Bloh tŭ pơnuaĭ wĭl-tơ̆l hũ truh, nư̆n pơnuaĭ ka hũ wĭl-tơ̆l rơŭ kơđòng klà luơi. 11 Tŭ dơlhă dò la lơ-ơneh tìt, dơlhă đờm yơu lơ-ơneh tìt, sơnư̆ng-bơngoàn yơu lơ-ơneh tìt, đờm bơyai-sơnư̆ng yơu lơ-ơneh tìt; bloh tŭ dơlhă hũ jiơ̆ng mơnih prŏng, nư̆n dơlhă luơi abih tơgrơ̆ hơgĕ la lơ-ơneh tìt. 12 Tŭ ni, buơl gudrơi mĭn 'buh bơrmơ̆p-bơrmơ̆p yơu lăm sa boh krơh, truh tŭ nư̆n, buơl gudrơi rơŭ 'buh loh-làng yơu mơta sơ̆ng mơta. Tŭ ni, dơlhă thơu ka abih, bloh tŭ nư̆n, dơlhă rơŭ thơu yơu Yàng hũ thơu dơlhă rơi. 13 Nư̆n tŭ ni dò wơ̆ klơu pơnuaĭ ni: Pơnuaĭ păng-tui, pơnuaĭ gơnừm-c̆àng, sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm. Bloh pơnuaĭ prŏng-màng rơlau lăm klơu pơnuaĭ nư̆n la pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm.