ⲓ̅
ⲁ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲡⲩⲣⲁ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯϩⲩⲇⲁⲗⲓⲕⲏ .. ⲃ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲅ̅ ⲁϥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ϧ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ .. ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ Ⲡ⳪ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ .. ⲉ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ .. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ .. ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲱⲕ ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ .. ⲑ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϫ⳿ⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ .. ⲓ̅ ⲛⲉ ⲁϥ⳿ϩⲕⲟ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲥⲟⲃϯ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲩⲭⲏ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ϥⲧⲉⲫⲁⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲙ .. ⲓ̅ⲇ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲉϥϭⲁϧⲉⲙ ⲓⲉ ⲉϥⲥⲟϥ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡⲃ̅ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲁϧⲙⲟⲩ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲓ̅ⲍ̅ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ϥϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ .. ⲓ̅ⲑ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ .. ⲕ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϣⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ .. ⲕ̅ⲋ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲟϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⲓⲉ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥϭⲁϧⲉⲙ ⲓⲉ ⳿ϥⲥⲟϥ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲁϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲓ .. ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⳿ϥⲧⲟⲩ ⳿ⲫⲟⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲁϫⲡ ϧ̅ϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲏⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲕⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲙⲁⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲃⲁⲕϣⲁⲣ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲛϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲕⲁⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲛⲭⲏ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲑⲁϣⲟⲩ ⲛⲁⲕ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓϩⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫϯ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ϥϣⲏⲡ ⲛⲁϩⲣⲁϥ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ .. ⲗ̅ⲏ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲥϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ Ⲫϯ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲉ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϣⲉ .. ⲙ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲣⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲙ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲑⲣⲉⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲥⲱ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ .. ⲙ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲑⲁϣϥ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ .. ⲙ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲙ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ .. ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲥⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ .. ⲙ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ .. ⲙ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲓ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲑⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲓⲱⲙⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ .. ⲙ̅ⲏ̅ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟⲙⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .