ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ .. ⲃ̅ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩϭⲓϩⲁⲡ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ .. ⲅ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ .. ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ .. ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲁⲓϧⲉⲛ ⲓⲟⲡⲡⲏϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲓⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲉⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲩ ⲉⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ .. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁⲧϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲍ̅ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲕⲉ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲙ .. ⲏ̅ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲱⲣ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲉϥϭⲁϧⲉⲙ ⲓⲉ ⲉϥⲥⲟϥ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ .. ⲑ̅ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲣ ϭⲁϧⲙⲟⲩ .. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲓ ⲟⲛ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲭⲏ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲱⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲕⲉ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲓⲟⲡⲡⲏⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲓⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯ ϩⲩⲥⲟⲥ ⳿ⲛϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲪϯ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲁϥϯ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲏⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ .. ⲕ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϣⲁ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ϣⲉ ϣⲁ ⲛⲉⲛⲙⲁϣϫ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲕ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁϥⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟϩⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪. ⲕ̅ⲇ̅ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲑⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϥ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲭⲣⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁⲛⲟⲥ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ ⲁϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲃⲱⲛ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲏⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲑⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ. ⲗ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓϥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ .