ⲓ̅ⲏ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ .. ⲃ̅ ⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϩⲩⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏⲁϥ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ .. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲭⲛⲏ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏⲅⲁⲣ ⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲧⲉⲭⲛⲏ .. ⲇ̅ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ .. ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲋ̅ ⲉⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲁϥⲛⲉϩ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲫⲉ ϯⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ .. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲟⲙⲓ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ .. ⲏ̅ ⳿ⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ .. ⲑ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁⲣⲱⲕ .. ⲓ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲉϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲅⲁⲗⲓⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⳿ⲉϯ⳿ⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲑⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲅⲁⲗⲓⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿⳿ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲓⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⳿ⲱ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛⲁⲓⲛⲁⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲱϣⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϯⲟⲩ⳿ⲱϣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲏⲙⲁ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛⲅⲁⲗⲓⲱⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲁⲡⲟⲇⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲤⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲥⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁⲥ ⳿ⲉⲁϥϣⲉⲡ ϫⲱϥ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲭⲣⲉⲉⲥ ⲛⲁϥϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲩⲭⲏⲅⲁⲣ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉϫⲡ ⲛⲏ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ .. ⲕ̅ ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲁⲡⲟⲇⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲟⲧⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ Ⲫϯ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲫⲣⲓⲕⲓⲁ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲁⲕⲟϯ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲗⲟⲅⲓⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϧⲏⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϯⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲁⲩϯⲉⲣⲟⲩⲟⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲛⲁϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅