ⲓ̅ⲑ̅
ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲛⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .. ⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲣⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ϣⲟⲡ .. ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ .. ⲇ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ .. ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ .. ⲍ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲉⲣ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ. ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲑ̅ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲛⲁϣⲧϩⲏ ⲧ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲁϥⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲭⲟⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ .. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲃ̅ϯ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯ ⲁⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲱⲥⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲓⲙⲓⲕⲩⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϣⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲉⲝⲟⲣⲅⲓⲥⲧⲏⲥ ⳿ⲉϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲥⲕⲉⲩⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲁϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲃⲏϣ ⲉⲣⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲫⲏϧ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲱⲙ ⲁⲩⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲓⲱⲡ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲧⲓⲙⲏ⳿ⲉⲁⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ .. ⲕ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲉⲙϫⲟⲙ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲭⲁⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲓϣⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲕⲉⲣⲱⲙⲏ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲃ̅ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲟⲩⲙⲁⲛⲕ ϩⲁⲧ ⲉϥⲙⲟⲛⲕ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲣⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲁϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲛⲛⲓⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲟⲩⲱⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲓϫⲓⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲁⲣⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥ⳿ϫⲫⲉ ϩⲏⲟⲩ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲛ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲁ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲁⲓⲙ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲥⲟϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲕⲉⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲟⲡϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲟⲣϣⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲱⲛⲧ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲧⲉ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲁⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲛⲅⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲗ̅ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .. ⲗ̅ⲁ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϯϩⲟ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ .. ⲗ̅ⲃ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⲛⲉⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲧⲉ ϯⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ϩⲉⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲣⲉⲙⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲱⲕ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇⲓⲟⲡⲉⲧⲏⲥ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲛ ϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲥⲓⲁⲓ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲁⲛⲕⲁⲗⲡⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲁⲛ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϯ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕ⳿ⲉⲧⲉⲭ ⲛⲓⲧⲏⲥ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲟⲣⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ϣⲟⲡ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲕⲉϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲓⲙⲟⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲙ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ϣⲟⲡ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ .. ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .