ⲕ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ .. ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟϣ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲉⲗⲗⲁⲥ .. ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲅ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲤⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲑⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ. ⲇ̅ ⲛⲁϥⲛⲉⲙⲁϥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲩⲣⲣⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲃⲉⲣⲟⲓ⳿ⲁ ⲛⲁ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲉⲕⲟⲩⲛⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲧⲉⲣⲃⲏⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲁ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲣⲟⲫⲏⲙⲟⲥ .. ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲟϩⲓ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ .. ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ⳿ⲓ ϣⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲛⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .. ⲍ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲁⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲫⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲛⲁϥⲫⲱⲣϣ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ .. ⲏ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ .. ⲑ̅ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲩⲭⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ ⲉϥⲟⲃϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲁ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲥⲟⲕϥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ .. ⲓ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲗϫϥ ⳿ⲉϧⲏⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲧⲉϥ ⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲱϣ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉⲙϯⲡⲓ ⲁϥⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲁⲧⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲑⲁⲧϩⲏ ⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲁⲥⲥⲟⲥ ⲉⲛⲑⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉϥⲛⲁⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲧϥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϯⲙⲁϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲁⲥⲥⲟⲥ ⲁⲛⲧⲁⲗⲟϥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲓⲗⲓⲧⲓⲛⲏ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛϯⲙⲁϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲭⲓⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲥⲁⲙⲟⲥ ⲙ⳿ⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉ ⲁϥⲑⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϩⲟⲡⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲱⲥⲕ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲛⲁϥⲓⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϯⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲁⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲑⲉⲃⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ .. ⲕ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲓϩⲉⲡ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲛ ⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϯⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟϩⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲗⲩⲯⲓⲥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϯⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϣⲁ ϯϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲁ⳿ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁϩⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲟⲟⲩ ϫⲉ ϯⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲡⲧ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙⲪϯ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧ⳿ⲁ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ϫⲫⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲛϣ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϯ⳿ⲁⲥⲟ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲟϩⲓ .. ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲫⲱⲛϩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲟⲩ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣ ⲅ̅ϯ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓ ⲭⲁⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ϯⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲑⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲓⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲁϫⲓϫ ⲛⲁⲓ ⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛϧⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲧⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϯ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉϭⲓ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲁϩⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁϩⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲧⲫⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϫⲟⲓ .