ⲕ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲣⲏⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲟϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲁϩⲟ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲕϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ .. ⲅ̅ ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ϧⲉⲛ ϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲇ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙ⳿ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲏⲥ .. ⲉ̅ ⲁⲛϫⲓⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲉϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲉⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ .. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ. ⲏ̅ ⲁⲕϣⲁⲛϧⲉⲧϧⲱⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ .. ⲑ̅ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ .. ⲓ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥ ϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲑⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲁⲓ⳿ϣⲗⲱⲗ ϯⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲛⲧⲉ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲓ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϩⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲓ ϯⲛⲟⲩ .. ⲓ̅ⲇ̅ ϯⲟⲩ⳿ⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲁⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲉⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲥ ϯ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲉⲣⲁⲥⲕⲓⲛ ϩⲱ ⲉⲑⲣⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲁⲧϭⲣⲟⲡ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲑⲛⲁⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙⲧ ⲉⲓⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲁⲛ .. ⲓ̅ⲑ̅ ϩⲁⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁⲥ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲉⲙⲏⲓ .. ⲕ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲩϫⲉⲙϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲉⲓ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲟϣⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉϯ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲉϣⲧ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲏⲧϥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲛⲉⲙ ⳿ⲇⲣⲟⲩⲥⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲕ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲧⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲡⲟⲣⲕⲓⲟⲥ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲩⲗⲓⲝ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲛϩ .