ⲕ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ. ⲃ̅ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲅ̅ ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ .. ⲇ̅ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ϫⲉ ⲥⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ .. ⲉ̅ ⲛⲏⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲋ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲓ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲓ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲩϩⲟⲣϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ .. ⲏ̅ ⲉϥⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ .. ⲑ̅ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉϭⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ .. ⲓ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ϯϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓⲉⲣ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲓⲉ ϯⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⲁⲛ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲏⲓⲧ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ϯⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲁ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲩⲙⲃⲟⲩⲗⲟⲛ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲁⲕⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲕ⳿ⲉϣⲉ ϣⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲣⲛⲓⲕⲏⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲔⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲁ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲭⲁ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲩⲗⲓⲝ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲧⲁⲓϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲧⲓⲕⲏ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲓⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙ ⲙⲁ ⳿ⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲁⲣⲓⲕⲓ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϭⲓϩⲟ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲓϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲁⲣⲟϥ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲑ̅ ϩⲁⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲓϧ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ .. ⲕ̅ ⲛⲁⲓⲧⲱⲙⲧ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲓⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϣⲁ ϯⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲟⲩⲱϣ ϩⲱ ⲡⲉ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲣⲁⲥϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲣⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϭⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲥ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲉⲙⲁ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲁⲛ ϫⲉ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲓϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡϥ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉϯⲛⲁ⳿ⲥϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲙⲠⲁ⳪ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲉⲛϥ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲉⲁⲕϣⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙ ⲡⲉϯⲛⲁ⳿ⲥϧⲏⲧϥ .. ⲕ̅ⲍ̅ ϯⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲥⲩⲙⲉⲛⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲕⲉⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ .