ⲕ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ .. ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ .. ⲅ̅ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ .. ⲇ̅ ⲡⲁϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲉ̅ ⲉⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ϯϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲓⲱⲛϧ ⳿ⲙⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ .. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲫϯ ϯ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ⲉⲩϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ .. ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ϯⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲥⲉϫⲉⲙ ⳿ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ .. ⲏ̅ ⲟⲩ ⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲧⲉ ⲙⲁϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ Ⲫϯ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ .. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲉⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ .. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲓϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϣⲁⲓϯⲱⲡ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲓϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓϭⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ⲉⲓϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲓⲃⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲕⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲓϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉϥⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲥⲁⲟⲩⲗ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⳿ⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⳿ⲉϯϣⲉⲛⲫⲁⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ Ⲡ⳪ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲕϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲥⲟⲧⲡⲕ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲓ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲏ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡⲕ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲕ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲓϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲉⲧⲁⲓϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲁⲓ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲟⲩ ⲉⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϯϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲓⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ϥⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲁⲕⲗⲓⲃⲓ ⲡⲁⲩⲗⲉ ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲑⲣⲉⲕⲗⲓⲃⲓ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲗⲟⲃⲓ ⲁⲛ ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⲫⲏⲥⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙ⳿ⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲏ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲃϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲗⲕⲥ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁϩϯ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲭⲛⲁⲑⲉⲧ ⲡⲁϩⲏⲧ ⳿ⲉⲁⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁⲛⲟⲥ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉϯⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲱ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ .. ⲗ̅ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲃⲉⲣⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⲡⲉ ⳿ⲉⲭⲁ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ .