ⲕ̅ⲍ̅
ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲉⲑⲣ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉϯϩⲩⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲡⲓⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲁⲃⲁⲥⲧⲏ .. ⲃ̅ ⲁⲛ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲛ⳿ⲇⲣⲁⲙⲁⲛⲧⲓⲛⲉⲟⲥ ⲉϥⲛⲁⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲥⲓⲁ ⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲛⲉⲙⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣ ⲭⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲡⲓⲣⲉⲙⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ .. ⲅ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲥⲩⲇⲱⲛ ⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲉ ϣⲁ ⲛⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓ ⲡⲉϥⲣⲱⲟⲩϣ .. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ⲡⲉ .. ⲉ̅ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲧⲱϥ ⳿ⲛⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉϥⲛⲁⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉϯϩⲩⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲁϥⲧⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲍ̅ ⲉⲧⲁⲛⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛ⳿ⲭⲛⲓⲇⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲙⲟⲛⲏ .. ⲏ̅ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲧⲁⲛⲭⲁⲥ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲗⲩⲙⲏⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲁⲥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲗⲁⲥⲉⲁ .. ⲑ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲏ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲡⲗⲉⲓⲛ ⲛⲉⲁ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲁ ϯⲕⲉⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⲥⲓⲛⲓ ⲡⲉ ⲛⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲓ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲥⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲟⲩⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϫⲓⲛⲉⲣϩⲱⲧ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲑⲏⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲛ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲇⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲩⲙⲏⲛ ⲉⲑⲣ⳿ⲉⲛⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲭⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲁ ⲡⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲝ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲭ ⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲩⲙⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉϥⲛⲓϥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲑⲟⲩⲣⲏⲥ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲧⲁϩⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓϥ ⲁⲩϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲁⲥⲥⲱⲥ ⲁⲩⲭⲁ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲓϥⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲑⲏⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲫⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲣⲁⲕⲩⲗⲱⲛ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛϯⲧⲟⲧⲉⲛ ⲁⲛⲥⲱⲕ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲧⲁⲛⲫⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲏⲥⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲁ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛϯϧⲉⲗⲙⲉϩⲓ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗⲥ ⲛⲁⲩⲉⲣⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩⲣ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲉⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲥⲓⲣⲧⲏⲥ ⲁⲛⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛⲗⲱⲓⲗⲓ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲣⲉ ⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲫⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲁϩ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲥⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲕ̅ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲙⲫⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲉ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲑⲣⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲥϣⲟⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲑⲟⲩⲱⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲙⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲱ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ ϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓϣⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲟⲥⲓ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϧⲱⲛϫ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁϥⲟϩⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϩⲣⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ϯϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲁⲩⲗⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϯⲛⲁϩϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲫϯ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ .. ⲕ̅ⲋ̅ ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲛⲏⲥⲟⲥ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲁ ⲓ̅ⲇ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲭⲏⲥⲁⲡⲓϩⲱⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲛ⳿ⲇⲣⲓⲁⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲛⲉϥ ϫⲉ ⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓϯ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛϯⲃⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϫⲉⲙ ⲕ̅ ⳿ⲛ⳿ϩϥⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲥⲓϯ ⳿ⲛϯⲃⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩϫⲉⲙ ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ϩϥⲟⲧ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲁ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ⲁⲩϩⲓ ⲇ̅ ⳿ⲛⲁⲩϫⲁⲗ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ .. ⲗ̅ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲛⲉϥ ⳿ⲛⲥⲉⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲁⲫⲏ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲩϫⲁⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁ⳿ⲧϩⲏ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲛⲁⲓ ⲟϩⲓ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲁⲫⲏⲁⲩⲭⲁⲥ ⲉⲑⲣⲉⲥϩⲉⲓ .. ⲗ̅ⲅ̅ ϣⲁⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥⲑⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲕⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲣ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϭ ⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϧⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩϥⲱⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲁϣϥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲉⲧⲁ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣ ⲥ̅ⲟ̅ ⲡⲉ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ϧⲣⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲁⲥⲓⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ .. ⲗ̅ⲑ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ .. ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲩϫⲁⲗ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲁ ϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲧⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲉⲑⲛⲓϥⲓ ⲁⲩⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ .. ⲙ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲉⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲁⲩϩⲉⲣϣ ⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓ⳿ⲧϩⲏ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲫⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲱⲓⲙⲓ .. ⲙ̅ⲃ̅ ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⲙⲏ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲏⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫⲱⲧ .. ⲙ̅ⲅ̅ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲁϣⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲏⲃⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ .. ⲙ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲉⲥⲱϫⲡ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ϩⲓ ϩⲁⲛⲥⲁⲛⲓⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϩⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲉⲛⲭ ⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲣⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ .