ⲇ̅
ⲁ̅ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ .. ⲃ̅ ⲉⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϯ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ .. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲛⲉⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϩⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ .. ⲇ̅ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲉⲣ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ .. ⲉ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲋ̅ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ Ⲕⲁⲓ⳿ⲁⲫⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ .. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲓⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ .. ⲏ̅ ⲧⲟⲧⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ .. ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϫⲱⲃ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙ .. ⲓ̅ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲁⲧⲉⲛⲁϣϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⲉϥⲟⲩⲟϫ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟϩⲉⲙ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉⲣⲁⲛ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲧⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲡⲉ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲁⲩϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲁⲣⲉⲛⲛⲟϣⲡⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲑ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ Ⲫϯ ⲙⲁϩⲁⲡ .. ⲕ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲟϣⲡⲟⲩ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲉⲣⲕⲟⲗⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲱⲧϥ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ⳿ⲓ ϣⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲁ Ⲫϯ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲏⲧϥ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ ⳿ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲭ͞ⲣⲥ̅. ⲕ̅ⲍ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲗⲟⲩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲕⲑⲁϩⲥϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲥⲟϭⲛⲓ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ Ⲡ⳪ ⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲙⲏ ⲓⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲕ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲗ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉⲕⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϩⲁⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲛⲁⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ϫⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲟⲡ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϯ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⳿ⲧ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲁϥϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲏⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲓⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲧⲓⲙⲏ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ .. ⲗ̅ⲋ̅ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲏⲡⲉ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϯϩⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲗⲉⲩⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲓⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲁϥⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ .