ⲓ̅
ⲁ̅ Ⲛ̇ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲭⲏ ϧⲁ ϯϭⲏⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ.. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ.. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲓ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲥⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲩⲥⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲱ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉⲥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.. ⲉ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉ ⲫϯ ϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲩⲫⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.. ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲛⲏ ⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ.. ⲍ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲥⲱⲃⲓ.. ⲏ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲛϣⲟ.. ⲑ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲟϥ.. ⲓ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ ⲣⲉⲣ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲁ ⲛⲏ ⲉⲧⲁ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲓ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲫⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥ⳿ⲉϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϥⲁⲓ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲏ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲫⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲏ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ.. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲙⲏ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ.. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲓⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.. ⲕ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩϣⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ.. ⲕ̅ⲃ̅ ϣⲁⲛ ⲁⲛⲛⲁϯⲭⲟϩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲙⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟϥ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲉⲣ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓⲛ ⳿ⲉⲉⲣ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲕⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫⲁ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ.. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲕⲉⲗⲗⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ.. ⲕ̅ⲋ̅ ⲫⲁ Ⲡ⳪ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲙⲟϩ.. ⲕ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ.. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲟⲩⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ.. ⲕ̅ⲑ̅ ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲕ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ.. ⲗ̅ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯϭⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲓⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⳿ⲓⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⲁⲣⲓ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ.. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϭⲣⲟⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲗ̅ⲅ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱ ⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϯⲕⲱϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲛⲟϥⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲟϩⲉⲙ.