ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧϥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.. ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲁⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲓⲙⲏϯ ϩⲓⲕⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ.. ⲅ̅ ⲁⲓϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ.. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲟⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲅ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ.. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲕⲏⲫⲁ ⳿ⲓⲧⲁ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲡⲓⲓ̅ⲃ̅.. ⲋ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲫ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ϣⲟⲡ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ.. ⲍ̅ ⳿ⲓⲧⲁ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲁ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲏ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϧⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ.. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϯⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲓ̅ ⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϯⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉϯⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏ ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ ϩⲁⲣⲁ ⳿ϥϣⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲕⲉⲛⲁϩϯ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⲥⲉⲛⲁϫⲉⲙⲉⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ϧⲁ ⲫϯ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲫϯ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲓⲥϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ ⲟⲩ⳿ⲉ⳿ⲫⲗⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ.. ⲓ̅ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲉ ⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲕ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲧ⳿ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲧⲁⲅⲙⲁ ⳿ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲓⲧⲁ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛ⳿ⲓ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲓⲧⲁ ⲡⲓϫⲱⲕ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛϯ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲕ̅ⲉ̅ ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϣⲁⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥ ϭⲁⲗⲁⲩϫ.. ⲕ̅ⲋ̅ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛϫⲁϫⲓ ⳿ϥⲛⲁⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉ.. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁϥⲉⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣⲁⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ.. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲉϥⲉ⳿ϭⲛⲉϫⲱϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲓⲥϫⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ.. ⲗ̅ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲩⲛⲇⲓⲛⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.. ⲗ̅ⲁ̅ ϯⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϣⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.. ⲗ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲁⲓϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲱ ⲣⲁⲥϯ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ.. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲧⲁⲕⲉ ⲛⲓϩⲏⲧ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ.. ⲗ̅ⲇ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϫⲫⲓ⳿ⲟ.. ⲗ̅ⲉ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ.. ⲗ̅ⲋ̅ ⲡⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲡⲉⲧⲉⲕⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁϥⲱⲛϧ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩ.. ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲕⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ⲧⲉ ⲉⲥⲃⲏϣ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲥⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲓⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϫⲣⲟϫ.. ⲗ̅ⲏ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ϣⲁϥϯ ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ϥϯ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.. ⲗ̅ⲑ̅ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲧⲁⲓⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲉⲧ ⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲟⲩⲉⲧ ⲑⲁ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ.. ⲙ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.. ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩ ⲟⲩⲉⲧ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲓⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲟⲩⲟⲧ ⳿ⲉⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ.. ⲙ̅ⲃ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲉ ϯⲕⲉ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲥⲛⲁⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ.. ⲙ̅ⲅ̅ ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱϣ ⳿ⲥⲛⲁⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲃ ⲥⲛⲁⲧⲱⲛⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ.. ⲙ̅ⲇ̅ ⲥⲉⲥⲓϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲥⲱⲙⲁ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ.. ⲙ̅ⲉ̅ ⲁⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲣⲱ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲱⲛϧ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲧⲁⲛϧⲟ.. ⲙ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱϥ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ.. ⲙ̅ⲍ̅ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲡ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ.. ⲙ̅ⲏ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲒ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲙⲫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉⲙ⳿ⲙⲫⲉ.. ⲙ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲛ⳿ⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲛϯϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲉⲙ⳿ⲙⲫⲉ.. ⲛ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ.. ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲟⲃⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ.. ⲛ̅ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲩⲥⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲙⲃⲁⲗ ϧⲉⲛ ϯϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲟⲃⲧⲉⲛ.. ⲛ̅ⲅ̅ ϩⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲑⲙⲟⲩ.. ⲛ̅ⲇ̅ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟⲩ ϯϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲑⲙⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲩⲱⲙⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲉⲩ⳿ϭⲣⲟ.. ⲛ̅ⲉ̅ ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲡⲉ⳿ϭⲣⲟ ⲁⲙⲉⲛϯ ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲧⲉⲕⲥⲟⲩⲣⲓ ⳿ⲫⲙⲟⲩ.. ⲛ̅ⲋ̅ ⳿ⲧⲥⲟⲩⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲧϫⲟⲙ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ.. ⲛ̅ⲍ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϭⲣⲟ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.. ⲛ̅ⲏ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϧⲓⲥⲓ ⳿ϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.