ⲅ̅
ⲁ̅ ⳿Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.̅. ⲃ̅ ⲁⲓ⳿ⲧⲥⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉⲧⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ .. ⲅ̅ ϩⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲭⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ.. ⲇ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲟⲩⲭⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ.. ⲉ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ϯ ⲛⲁϥ.. ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲧⲱϫⲓ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲁϥ⳿ⲧⲥⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲟⲩⲁⲓⲁⲓ.. ⲍ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧⲧⲱϫⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲧⲥⲟ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫϯ ⲉⲧ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲓⲁⲓ.. ⲏ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲧⲱϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲥⲟ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϧⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲓⲉⲫⲟⲩⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲓ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲧⲉⲕⲧⲱⲛ ⲁⲓⲭⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲉⲛϯ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲑⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲕⲱⲧ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲟⲙⲥ ϫⲉ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ.. ⲓ̅ⲁ̅ ⲕⲉⲥⲉⲛϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲭⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲏⲉⲧⲭⲏ ⲉⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲓⲥⲉⲛϯ ⲛⲟⲩⲃ ϩⲁⲧ ⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ⲣⲱⲕϩ ⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ⳿ⲓ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲑ- ⲛⲁⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲡⲉ.. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ.. ⲓ̅ⲉ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⳿ϥⲛⲁϯⲟⲥⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ.. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲉϥ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲫϯ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ.. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫⲏ ⲉⲑⲙⲉⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲥⲟϫ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲥⲁⲃⲉ.. ⲓ̅ⲑ̅ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲧⲉ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲉⲃ.. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲛⲉ.. ⲕ̅ⲁ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⳿ⲓⲧⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲫⲁ ⲫϯ ⲡⲉ.