ⲉ̅
ⲁ̅ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ⲥϣⲟⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ.. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏⲃⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏ- ⲉⲧⲁϥⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.. ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲓϯϩⲁⲡ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.. ⲇ̅ ⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅. ⲉ̅ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲟϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.. ⲋ̅ ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲏⲣ ϣⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱϣⲉⲙ ⲧⲏⲣϥ ϭⲓϣⲉⲙⲏⲣ.. ⲍ̅ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱϣⲉⲙ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁⲩϣⲁⲧϥ Ⲡⲭ̅ⲥ.̅. ⲏ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.. ⲑ̅ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓ ϯ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ.. ⲓ̅ ⲛⲁⲓϫⲉⲣⲉ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲓⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲓⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.. ⲓ̅ⲁ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϫⲧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ ϯⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥ ϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲱⲟⲩϣ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲑⲓϧⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛⲏ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.. ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲫϯ ⲉϥ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲗⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.