18
Ni vii kupendeleya mwenye hatiya
Mutu asiyelonda ga ayae anadziendzera fwaidaye mwenye,
na nkupingana na chila ushauri mnono ahewao.
Mutu mpumbavu kataki kumanya,
chitu muhimu kpwakpwe nkulavya maonige.
Mutu mui achedza nkureha chibero,
na lawama nkpwedza bada ya waibu.
Maneno ga mutu ni dza chivwa cha bahari,
na chisima cha ikima ni dza chidzuho chijeracho.
Siyo vinono kumkanda ngao mutu mui,
na kumlafya ukpweli mutu wa haki.
Maneno ga mzuzu nkumrehera kondo,
chila arigombaro ni rakuhendesa apigbwe.
Mutu mzuzu ariwa ni mromowe,
nkutongewa ni manenoge mwenye.
Maneno ga mutu mmbeya ni dza chakurya cha mtswano,
nkuinjira hadi ndani ya moyo.
Mutu mvivu wa kazi
ni sawa na mutu mʼbanandzi.
10 Dzina ra Mwenyezi Mlungu ni ngome imara,
atu a haki achirikuluphira andakala salama.
11 Mutu tajiri nkurindwa ni malize,
iye nkuona kukala malize ni ukuta mure wa usalama.
12 Moyo wa mutu nkudzikarya kabila kabadogbwa,
ela upole nkuhenda mutu aishimiwe.
13 Mutu achilavya jibu kabila ya kuphundza
ni mzuzu na anahenda dzambo ra waibu.
14 Roho ya mutu inaweza kuvumirira mwiri mkpwongo,
ela uchivundzika moyo undastamili viphi?
15 Mutu wa achili chila mara anaenjereza marifwa,
na sikiro ra mutu wa busara nkuendza marifwa.
16 Zawadi inamvugurira mutu miryango,
inaweza kumfikisa mutu mbere ya akulu.
17 Mutu adziheheraye, kpwandza nkuonekana mkpweli,
ela mpindzaniwe achedza andalumbana.
18 Kura inakomesa ubishi,
na inaamula kahi za atu anaopigania mamlaka.
19 Ndugu uchiyeheha naye ni vigumu kumuuyiza kuriko kuteka mudzi urio na ngome,
na makosano nkutenganisha ndugu dza kufuli ya ryango ra ngome.
20 Maneno ganashibisha roho dza vyo chakurya chimvunisavyo ndani,
mutu ni ashibe mavuno ga manenoge.
21 Lilimi rina nguvu za kuhenda mutu atiye au aolagbwe,
na atu amendzao kurihumira andarya matundage.
22 Mutu aphahaye mchetu akaphaha chitu chinono,
naye andapendeleywa ni Mwenyezi Mlungu.
23 Mutu mchiya avoya na kugbwa maguluni,
ela tajiri nkujibu na usiru.
24 Kuna asena ambao anaweza kukubwaga,
ela kuna msena awezaye kukala muaminifu kuriko mwenenu chihumbo.