26
Ishima ahewayo mutu mzuzu taimufwaha
dza vyo mvula ya mawe minga ya kazikazi au mvula minga ya mavuno.
Viratu mberya aurukavyo,
ndivyo lana isiyo sababu nkuuruka, isigbwire mutu achiyekusudiwa.
Viratu farasi aphirikpwavyo na ndata, na punda mijeledi,
ndivyo mongo wa mzuzu ni ukiritwe vikoto.
Usimjibu mzuzu kulengana na uzuzuwe,
sedze ukaigana naye.
Mjibu mzuzu kulengana na uzuzuwe,
ili asidzione kukala ana ikima.
Kuadamira mzuzu aphirike ujumbe
ni dza kudzikata magulu au kudzitakira shida.
Misemo igombwayo ni mzuzu taifwaha
dza magulu ga chiswere galewalewago.
Kumupha mutu mzuzu ishima
ni dza kufunga dziwe teroni.
Msemo uchigombwa ni mzuzu una hatari
dza panda ya miya iriyo mikononi mwa mlevi.
10 Mutu amwandikaye kazi mzuzu au mlevi
ni dza muindza alatsaye chila mutu.
11  +Mutu mzuzu nkuuyira uzuzuwe
dza vyo diya riuyiravyo kurya maaphikage.
12 Dze, unamuona mutu adzihendaye ana ikima sana?
Phahi baha kukuluphira mutu mzuzu kuriko iye.
13 Mutu mvivu nkuamba: “Ko kondze kuna simba,
anaweha mo njirani!”
14 Viratu mryango ugalukavyo kpwenye bawaba,
ndivyo mutu mvivu agalukavyo chitandani.
15 Mutu mvivu nkutiya mkpwonowe ligani,
ela akaremwezwa nkuwuuyiza mromoni.
16 Mutu mvivu nkudziona wa achili sana
kuriko atu sabaa awezao kujibu kpwa busara.
17 Mutu adziinjizaye kpwenye maneno gasigokala gakpwe,
ni dza agbwiraye masikiro ga diya asirorimanya.
18 Viratu irivyo hatari mutu wa koma kuvumbira vinga vya moho,
au mivi ya kuolaga,
19 ndivyo arivyo mutu amchengaye myawe
halafu akamuamba, “Che ni machani tu.”
20 Moho uchikosa kuni nkufwa
na bila ya fyakatsi kondo nkusira.
21 Viratu makala gafyakatsiravyo makala ga moho au kuni zifyakatsiravyo moho
ndivyo mmbeya asunganyavyo kondo.
22 Maneno ga mutu mmbeya ni dza chakurya cha mtswano,
nkuinjira hadi ndani ya moyo.
 
23 Maneno manono gafwitsago uyi,
ni dza nyungu iriyopakpwa rangi ya feza.
24 Mutu achikuzira nkudzipendekeza na maneno manono
ela ndani ya moyowe nkufwitsa mai.
25 Dzagbwe manenoge ni manono usimuamini
mana ana tsukizi nyinji sana mwakpwe moyoni.
26 Dzagbwe anaweza kufwitsa usiruwe
ela niaye mbii indamanywa ni atu osi.
27 Mutu atsimbiraye ayae lina andabovoka mwenye
naye apingilisiraye ayae dziwe rindamfinyanga mwenye.
28 Mutu agombaye handzo waazira hara azurikao na hiro handzore,
na mutu achengaye-chengaye anakusudiya kubananga.
+ 26:11 26:11 2 Petero 2:22