29
Humira achili
Mutu aonywaye kano nyinji na ahende likakado,
andavundzwa gafula bila ya kupona.
 
Enye haki achitawala anatsi nkuhererwa,
ela atu ayi achitawala anatsi nkugaya.
 
Mutu amendzaye ikima nkumfwahira ise,
ela mutu agbwiranaye na malaya nkufuja malize.
 
Mfalume anayelunga utawala wa haki taifare rindaimarika,
ela aphokeraye hongo nkubananga tsi.
 
Mutu adzipendekezaye kpwa jiraniwe
anadziikira chimia cha kudzigbwira mwenye magulu.
 
Mutu mui nkutongeywa ni dambize,
ela mwenye haki nkuimba na kuhererwa.
 
Mutu aogophaye Mlungu anamanya haki za achiya,
ela mutu mʼbaya kajali masilahi gao.
 
Atu a chibero nkusunganya fujo mudzi mzima,
ela atu a achili nkuhuriza chisirani.
 
Mutu wa ikima achilumbana na mzuzu kotini,
yuya mzuzu andakala wa kureya au kutseka wala taphandakala na amani.
 
10 Atu amendzao kumwaga milatso
nkuzira atu asio na ila na kulonda kuaolaga.
 
11 Mpumbavu nkuonyesa tsukizize zosi,
ela mutu mwenye ikima nkudzizuwiya na kuzihuriza.
 
12 Mtawala achiphundza mambo ga handzo,
maofisaage andakala atu ayi.
 
13 Mutu mchiya na mutu wa kuonera anaigana,
osi airi matso gao nkungʼazwa ni Mwenyezi Mlungu.
 
14 Mfalume ahukumuye achiya kpwa haki
utawalawe undaimarika hata kare na kare.
 
15 Kumchapa na kumkanya mwana kundamuhenda akale na ikima,
ela mwana wa kurichirwa tsari nkuifya nine.
 
16 Atu ayi achitawala dambi nkuenjerezeka,
ela enye haki andashuhudiya kuangamizwa kpwao.
 
17 Mwanao mtiye adabu naye kandakutiya wasiwasi,
andahamira moyoo.
 
18 Atu achikosa maono nkuricha kudzizuwiya,
ela mutu agbwiraye shariya ana baha.
 
19 Taitosha kumuonya mtumwa na maneno macheye,
hadi atiywe adabu, mana agbwe anaelewa, kandagagbwira.
 
20 Dze, unaona mutu wa maneno ga more?
Baha kukuluphira mzuzu kuriko iye.
 
21 Mutu atendekezaye mtumwawe hangu ni mwanache,
mwishowe mtumwa hiye aredza asababishe sonono.
 
22 Mutu wa tsukizi nkuchokoza kondo,
na mutu asiyekaa kureya nkuhenda makosa manji.
 
23 Ngulu za mutu zindamʼbwaga,
ela mwenye moyo wa kugbwa maguluni andaishimiwa.
 
24 Mutu ashirikianaye na muivi kamendze maishage,
hata achiapizwa kugomba kpweli kagomba tse.
 
25 Kuogopha anadamu ni muhego hatari,
ela mutu amkuluphiraye Mwenyezi Mlungu a salama.
 
26 Atu anji nkudzipendekeza kpwa mtawala,
ela mutu aphaha haki kula kpwa Mwenyezi Mlungu.
 
27 Mutu mui nkuzirwa ni mutu mnono
na mutu wa haki akazirwa ni mutu mui.