9
Ikima inaalika karamu
Ikima akadzenga nyumbaye,
akaichitira nguzo sabaa.
Ikima akatsindza nyama a karamu,
akatayarisha uchi wa zabibu,
na meza ikaandaliwa.
Ikima akahuma atumishie a chichetu,
akaime mwatu mwa dzulu mwa mudzi kuatangazira atu,
achiamba, “Chila ariye mzuzu naainjire himu,”
chisha anamuambira ariyephungukirwa ni achili,
“Ndzo urye chakurya changu,
na unwe uchi wa zabibu nchiotengeza.
Richani uzuzu mphahe kuishi,
lungani mambo ga achili.”
Ikima ya kpweli na fwaidaye
Piya anaamba, “Amkanyaye mwenye chibero anadzitakira kulaphizwa,
amdemuriraye mutu mui, anadzirehera waibu.
Mwenye chibero usimuonye, mana andakuzira,
muonye mwenye ikima naye andakumendza.
Mfundze mwenye ikima naye andazidi kukala na ikima,
muelimishe mwenye haki naye andaenjereza ilimuye.
 
10  +Kumuogopha Mwenyezi Mlungu ndicho chandzo cha ikima,
na mwenye achili ni yuya ammanyaye Mlungu Mtakatifu.
11 Kpwa kutsupira mimi sikuzo zindakala nyinji,
nawe maishago gandaenjerezwa miaka minji.
12 Uchikala una ikima indakufwaha we mwenye,
unaphoibera undaphaha hasara we mwenye.”
Kululu za mchetu mzuzu
13 Mchetu mpumbavu ana hoyo,
kamanya chitu na kamendze kumanya.
14 Asagala mryangoni pha nyumbaye,
nkuika chihiche phatu phariphounuka mo mudzini.
15 Kuno anaiha atu atsupao na njira,
alungao shuuli zao anaambira,
16 “Chila ariye mjinga na abete hipha,”
nao azuzu anaambwa,
17 “Madzi ga kuiya ga luchi,
na uchirya chakurya kudzifwitsa chimtswano.”
18 Ela azuzu taamanya himo ndani muna nyufu,
na ajeni ariomenya mwa mchetu hiye pha sambi a kuzimu.
+ 9:10 9:10 Ayubu 28:28; Zaburi 111:10; Misemo 1:7