2
Maneno ga mwanamwali
Mimi ni dza ruwa kahi ya maruwa ganjina kpwenye tsi ya kugbwa ya Sharoni,
dza ruwa ra toro ko deteni.
Maneno ga mlume
Dza ruwa ra toro kahi za miya,
ndivyo arivyo wende wangu kahi ya asichana ayae.
Maneno ga mwanamwali
Dza mtofaa kahi ya mihi ya tsakani,
ndivyo arivyo wende wangu kahi za avulana ayae.
Naonato kusagala phakpwe pephoni na kurya matundage ga mtswano.
Waniphirika kpwakpwe nyumbani kpwenye sharee,
achinibwiningiza na mahaba.
Nimvunisani na zabibu za kuuma,
niburudishani na matofaa mana mahaba gananiolaga!
Mkpwonowe wa kumotso u tsini ya chitswa changu,
na mkpwonowe wa kulume unaniphaphasa.
Niapirani mwimwi achetu a Jerusalemu,
kpwa kuhadza chiphala na kulungu a hiko weruni
kukala tamundalamusa wala kugondomola mkpwatyo
hadi wakatiwe ufike.
Wira wa phiri
Maneno ga mwanamwali
Nasikira raka ra wende wangu,
lola, hiyu aredza
anaambuka myango na kuteremuka vidzangoni mairo.
Wende wangu ana mairo dza chiphala ama chidzisa.
Lola! Hiye aimire nyuma ya ukuta wehu,
anatsungurira na dirishani
anatsungurira kutsupira paziya ya kulangala.
10 Wende wangu wagomba nami achiniamba,
“Unuka, wende wangu,
wangu uriye mnono, ndzo huphiye vyehu!
11 Mana lola, minga ya mwaka ikasira
mvula ikatsupa.
12 Maruwa gakabumula chila phatu,
wakati wa kuimba ukafika
na sauti za njiya zinasikirika kosi kpwenye tsi yehu.
13 Mitini ina vidaka
na maruwa ga mizabibu ganagobumuka ganatuluza kungu nono.
Unuka, wende wangu,
wangu uriye mnono, ndzo huphiye vyehu!
14 Aa njiya wangu, udzifwitsaye kpwenye panga za mawe
hebu nione usoo mnono.
Hebu nisikire rakaro ra kuvutiya
mana rakaro rinapendeza na usoo ni mnono.
15 Hugbwirireni madiya mbewa, haswa mbewa adide-adide
kabila taadzangbwebananga minda yehu ya mizabibu
ibumulayo maruwa.”
Maneno ga mwanamwali
16 Wende wangu ni wangu, nami ni wakpwe
iye nkurisa mifugoye kahi za matoro,
17 hadi dzuwa ritswe na vivuri-vuri viangamike.
Uya mairo dza chiphala wende wangu,
dza chidzisa kpwenye mavoromoko ga myango.