4
Maneno ga mlume
Aa, u mnono wende wangu! Aa u mnono!
Matsogo ni dza ga njiya
unapholola kula ndani ya mtandiyoo wa kulangala.
Nyerezo ni nyiru na zikatserera mafuzini
dza chaa cha mbuzi chitsereravyo mavoromoko ga Giliadi.
Menogo ni mereru dza mangʼondzi mereru
galago kunyolwani na kuogeswa,
chila mwenga rina patsaye,
na taphana hata mwenga ambaro rangʼoka.
Madomogo ni dza chitambaa cha rangi ya kundu.
Na mromoo, ukaajiza.
Mafundago ni dza cheche mbiri za komamanga
ndani ya mtandiyoo.
Singoyo ilaini na ichidengelesa dza mnara wa Daudi
na mkpwufuo ni dza ngao elufu mwenga za masujaa
chizotsomekpwa kpwenye nyo mnara.
Nyahozo ni dza ana airi a chiphala,
Viphala vya patsa vinavyorisa kahi ya matoro.
Kabila takudzangbwecha na jiza kuuka,
ndafika mwangoo uchioodzala manemane
na kpwenye chidzango cha ubani.
Chila chitu kukuhusu nchinono, wende wangu;
unonoo tauna ila.
Nahuuke Lebanoni wende wangu,
nahuuke Lebanoni.
Tserera kula chirere cha mwango Amana,
kula chirere cha mwango Seniri yani Herimoni.
Uka hiko kuriko na panga za simba
na mafwitso ga matsui.
Mwenehu mchetu, wende wangu, moyo wangu ukaumala.
Ukaumala kpwa kunilola limwenga tu,
ukanimala kpwa mkpwufu mmwenga uchiovwala.
10 Mendzwayo i mtswano mwenehu, wende wangu!
Mendzwayo ni nono kuriko uchi wa zabibu,
na harufuyo ya manukato ni nono kuriko aina zosi za vilungo.
11 Aa! Wende wangu, madomogo ga mtswano,
maziya na asali i mwako lilimini,
na kungu nono ya nguwozo ni dza ya Lebanoni.
12 Mwenehu mchetu, wende wangu,
ni munda uriozungulusirwa lichigo,
pula ya madzi ichiyozibwa.
13 Uwe u munda wa mikomamanga,
phamwenga na chila aina ya matunda ga mtswano, hina na narido,
14 narido na zafarani, mchai na mdalasini,
na mihi yosi ilavyayo ubani, manemane na udi,
na vilungo vyosi vinukavyo vinono.
15 Uwe u pula za madzi himo mindani,
chisima cha madzi gajerago,
kula myango ya Lebanoni.
Maneno ga mwanamwali
16 Phepho zuka kula vurini, phepho kula mwakani ndzo.
Naripige kutsupira munda wangu,
ili ritsukule kungu ya vilungo.
Richa wende wangu edze mundani
ili arye matunda manono.