7
Maneno ga mlume
Magulugo ni manono uchivwala virahu,
uwe mwana wa Malikia.
Nyongazo zichidengelesa dza mawe ga samani,
kazi ya fundi mangungu.
Tovuyo ni dza chibakuli cha mviringo, naaza chisisire uchi siku zosi.
Ndaniyo ni dza chitsuri cha nganu
ichiyozungulukpwa ni matoro.
Nyahozo ni dza ana airi a chiphala,
viphala vya patsa.
Singoyo yagoloka dza mnara wa pembe za ndzovu.
Matsogo ganangʼala dza vidibwa vya madzi ga Heshiboni,
virivyo kanda-kanda ya ryango riihwaro Bathi-Rabimu.
Pulayo yaima dza mnara wa Lebanoni,
mnara ulolao uphande wa Damasikasi.
Chitswacho chaima dza mwango Karimeli.
Nyerezo nyire, nyiru na za kunyinyiha
hata mfalume anahamirwa ni unonowe.
Aa, u mnono wende wangu,
unanihamira, uwe nikumendzaye!
Uwe umboro ni ra kupendeza dza mtende.
Na nyahozo ni dza chendze cha matundage.
Nami nadziambira, “Ndaupanda nyo mtende
ili nifikire vyendzevye.”
Nyahozo nazinikarire mtswano dza zabibu,
uphuyeo uninukireto dza matofaa.
Madonerigo ganahama dza uchi wa mtswano.
Maneno ga mwanamwali
Uchi uho naumuinjire wende wangu,
ujere phakpwe madomoni hadi menoni.
 
10 Mimi ni wa wende wangu,
naye hamuye kulu ni mimi.
 
11 Ndzo huphiye kondze ya mudzi, wende wangu.
Huphiye hukalale ko vidzidzini.
12 Hundalamuka ligundzu huphiye kpwenye minda ya mizabibu
hukalole ichikala mizaituni ikafundula makodza matsanga,
na hukaone ichikala mikomamanga ikabumula maruwa.
Hiko ndakupha mendzwa yangu.
13 Mitungudza inatuluza kungu nono,
na phehu miryangoni phana chila aina ya matunda manono,
maphya na ga kare,
ambago nkakuandazira uwe, wende wangu.